ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Komunikat w sprawie ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie zgodne z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami, z dostępem do środków dezynfekujących. W sali obowiązuje zakaz spożywania posiłków ze względu na reżim sanitarny.

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do zasłania usta i nosa maseczkami ochronnymi. Uczestnik Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przez swój udział oświadcza, iż nie jest objęty kwarantanną/izolacją i nie ma objawów choroby oraz akceptuje klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiające Spółce udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych ujawnionych w Rejestrze Akcjonariuszy.