Elektromonter – operator urządzeń uzdatniania wody – SUW Miedary – 10/ZP/2021