ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Goczałkowicach Zdroju przy Alei II

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605, http://www.gpw.katowice.pl zaprasza do składania pisemnych ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Goczałkowicach Zdroju przy Alei II obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4247/74.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o sprzedaży Alei II działka 4247-74
- Goczałkowice orientacja
- Goczałkowice obrys
- Goczałkowice mapa zasadnicza
- Goczałkowice ewidencja