ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

140 lat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Za początek współczesnego systemu wodociągowego na Górnym Śląsku przyjmuje się rok 1882 i zakończenie budowy Karchowickiej Studni Głębinowej. System ten był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany, a jego nadrzędnym celem było zapewnienie dostaw wody dla ludności i rozwijającego się przemysłu. Również przedsiębiorstwo odpowiedzialne za te zadania ulegało wielokrotnym przekształceniom.

Pod względem produkcji wody, długości sieci magistralnej oraz liczby zaopatrywanych klientów GPW S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw wodociągowych w tej części Europy. Posiada infrastrukturę składająca się z 900 km rurociągów w układzie pierścieniowym oraz system zaopatrzenia w wodę składający się z 2 Zakładów Uzdatniania Wody, 9 Stacji Uzdatniania Wody i 9 sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemości 374 tys. m3. Swoimi usługami obejmuje obszar około 4300 km2 dla około 3,5 mln mieszkańców Województwa Śląskiego i kilku powiatów zachodniej Małopolski.

Spółka nieustannie się rozwija, stawiając sobie kolejne wyzwania. Te najważniejsze związane są z odpowiedzialnym i nieprzerwanym zaopatrywaniem ludności w wodę, a także ochroną zasobów naturalnych, transformacją energetyczną i zmianami w strukturze przemysłu oraz przyzwyczajeń konsumenckich.