ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sprzedaż 14 działek w Goczałkowicach Zdroju wzdłuż ulicy Zdrojowej.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 605, http://www.gpw.katowice.pl

zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Zdrojowej obejmujących prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4243/72 oraz 4649/72 do 4661/72.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4243 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4649 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4650 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4651 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4652 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4653 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4654 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4655 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4656 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4657 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4658 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4659 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4660 w Goczałkowicach.doc
- Ogłoszenie o sprzedaży działki 4661 w Goczałkowicach.doc