ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Nowe zasady ustalania cen wody

24 lutego w Katowicach członkowie zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA spotkali się na pierwszej roboczej naradzie z kierownictwem przedsiębiorstw wodociągowych z województwa śląskiego, poświęconej założeniom polityki cenowej Spółki. Jak zapewnił Łukasz Czopik – prezes GPW. Tego rodzaju spotkania z najważniejszymi klientami  będą nową praktyką. Wynika to  z chęci  ustalenia ceny wody w regionie w efekcie jak najszerszych konsultacji i wzajemnej partnerskiej współpracy. Chodzi nie tylko o uzyskanie godziwej ceny wpływającej na dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, ale i o zapewnienie wysokiej jakości parametrów dostarczanej wody oraz gwarancje ciągłości jej dostaw dla zaspokojenia potrzeb całego regionu- dodał prezes Czopik.

Podczas dyskusji z reprezentantami 44 przedsiębiorstw wodociągowych dużo mówiono o elementach wpływających na  cenę metra sześciennego wody oraz o zasadach kalkulacji jej wysokości. Wśród najważniejszych wymieniano m.in. koszty uzdatniania wody, jakość surowca, stosowane procesy techniczne i technologiczne czy konieczność utrzymywania rezerw produkcyjnych na wypadek awarii, a także zróżnicowany stopień wykorzystania systemu przez  poszczególnych odbiorców.  Deklarując transparentność w prezentacji kosztów w kalkulacji cen wody w województwie śląskim prezes  GPW Łukasz Czopik zapewnił, że nie ma w nich ani jednej

Podczas dyskusji z reprezentantami 44 przedsiębiorstw wodociągowych dużo mówiono o elementach wpływających na  cenę metra sześciennego wody oraz o zasadach kalkulacji jej wysokości. Wśród najważniejszych wymieniano m.in. koszty uzdatniania wody, jakość surowca, stosowane procesy techniczne i technologiczne czy konieczność utrzymywania rezerw produkcyjnych na wypadek awarii, a także zróżnicowany stopień wykorzystania systemu przez  poszczególnych odbiorców.  Deklarując transparentność w prezentacji kosztów w kalkulacji cen wody w województwie śląskim prezes  GPW Łukasz Czopik zapewnił, że nie ma w nich ani jednej złotówki  pochodzącej z wydatków na inne cele niż działalność wodociągowa.

Stwierdzono także, że podstawą obecnej polityki cenowej będzie zasada równego traktowania klientów hurtowych. Zaproponowane zostaną możliwości korygowania ceny podstawowej, na przykład dla klientów, którzy systematycznie zwiększać będą zakupy wody z systemu GPW, zmniejszają zakup z systemu Spółki uruchamiając własne ujęcia,  a także, tych którzy zakupioną wodę w GPW mieszają z wodą z własnych ujęć dla poprawy jej parametrów jakościowych oraz wykorzystują system jako rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnych.

Z aprobatą uczestników spotkania spotkała się zapowiedź  zawierania  z zainteresowanymi odbiorcami umów dwu i trzyletnich uwzględniających m.in. planowaną inflację i wielkość zadeklarowanych zakupów wody.

Uzgodniono, że konsultacje dotyczące nowych zasad ustalania ceny wody oferowanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA trwać będą do końca kwietnia. Wtedy też, podczas kolejnego spotkania, określone zostaną zasady ustalania ceny podstawowej i wskaźników korygujących dla odpowiednich grup odbiorców oraz sformułowane zostaną wspólne wnioski dla tworzonej polityki cenowej.

Prezentacja założeń polityki cenowej GPW przedstawiona przez prezesa Łukasza Czopika-zobacz