ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PRZEŚWIETLĄ ZAPORĘ W KOZŁOWEJ GÓRZE

Przedstawiciele Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA, Politechniki Krakowskiej oraz - znanej na polskim rynku monitorowania konstrukcji budowlanych - spółki NeoStrain podpisali 4 marca w Krakowie umowę o kilkuletniej współpracy.
Jej celem jest wdrożenie unikatowej w skali światowej metody termicznego monitorowania szczelności oraz stanu technicznego zapory w Kozłowej Górze. Jeśli projekt się powiedzie będziemy prekursorem najskuteczniejszych metod monitorowania stanu technicznego nawet najbardziej skomplikowanych budowli hydrotechnicznych. Od dawna zabiegali o to eksperci z GPW SA na czele z Andrzejem Siudym – kierownikiem zapór w Goczałkowicach i w Kozłowej Górze.
Rekomendowana przez Międzynarodowy Komitet Wielkich Zapór tzw. "metoda termomonitoringu procesów filtracyjno-erozyjnych" jest określana przez światowe autorytety jako najskuteczniejsza i najnowocześniejsza. Do tej pory jednak sprawdzano ją tylko na dużych zaporach we Francji oraz na laboratoryjnych modelach. Montowane w Kozłowej Górze urządzenia służące do termomonitoringu wraz ze specjalnie zaprojektowanym w tym celu polowym laboratorium będą pierwszą tego typu instalacją w naszym kraju.
Sam system automatycznego monitoringu umożliwi poziome, liniowe pomiary temperatury na wybranych odcinkach zapory oraz z pionowe pomiary temperatury w piezometrach w trzech wybranych miejscach. Takiemu prześwietleniu nie poddano jeszcze żadnej zapory w Polsce a i w innych krajach świata metoda ta traktowana jest jako pionierski eksperyment hydrotechniczny.
Podczas spotkania reprezentantów wszystkich uczestników tego projektu zorganizowanego w rektoracie Politechniki Krakowskiej nie kryto nadziei na to, że wyniki badań w obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów staną się podstawą do wyznaczenia standardów technicznych dla wszystkich zapór w kraju.
- Jesteśmy świadkami eksperymentu, który połączy świat nauki z potrzebami praktyków. Już teraz Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór zgłosił zainteresowanie i chęć wykorzystania efektów tych badań mówiła dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK prof. Elżbieta Nachlik. Deklaruję więc pełne wsparcie i opiekę badawczą nad tym innowacyjnym i bardzo potrzebnym nam wszystkim przedsięwzięciem – oświadczył podczas podpisywania umowy rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.
Wiceprezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Janusz Ogiegło zwrócił uwagę na wieloletnie dobre kontakty i dotychczasową konstruktywną współpracę z naukowcami z Politechniki Krakowskiej. Stąd nasze zaufanie, że nowa technologia będzie przydatna w praktycznym zarządzaniu obiektami hydrotechnicznymi i perspektywiczna jeśli chodzi o wyznaczanie norm bezpieczeństwa dla podobnych budowli- stwierdził J. Ogiegło.
Także dyrektor ds. strategii i rozwoju Przedsiębiorstwa Michał Czarski podkreślał zainteresowanie firmy jak i reprezentowanego przez niego Śląskiego Klastra Wodnego, wdrożeniem i upowszechnieniem w całym kraju innowacyjnych idei w zakresie podobnych nowoczesnych rozwiązań hydrotechnicznych.
Zaporę w Kozłowej Górze wybrano do pilotażowego monitoringu nieprzypadkowo. Wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku zbiornik wodny przeznaczony był do celów obronnych i stanowił element wojennych fortyfikacji wzdłuż doliny Brynicy. Dziś historyczny zbiornik w Kozłowej Górze posiada 900 metrową zaporę czołową i blisko 3 km długości zaporę boczną. Powierzchnia zalewu zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu wynosi ponad 6 km kwadratowych.
W ciągu blisko 80 lat eksploatacji zapora była kilkakrotnie przebudowana i unowocześniana. Rozbudowa drenaży korpusu i dociążenie skarp zapory bocznej oraz czołowej poprawiły wartość użytkową i bezpieczeństwo obiektu. Jednak nie można było pozbyć się skutków tego, że projektowano tę budowlę jako tymczasową i tylko okresowo piętrzącą wodę. Z powodu swych niemałych rozmiarów, znaczenia jak i wieku, zapora wymaga teraz jednak szczególnej opieki i wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych i zabezpieczających.
Ich skalę oraz charakter określić ma, właśnie wdrażana nowoczesna metoda termomonitoringu. Dzięki niej, podobnie jak przy zastosowaniu USG, prześwietlone zostaną mury tego obiektu. Wtedy należąca do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA zapora w Kozłowej Górze będzie miała szansę odzyskać nową, młodszą twarz.
Więcej informacji o zbiorniku Kozłowa Góra - TUTAJ