ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Rozmowy o wodzie z przedstawicielem handlowym Federacji Rosyjskiej

Wymiana dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych technologii wodociągowych oraz doświadczenia w budowaniu klastrów wodnych były tematem spotkania z grupą gości na czele z ministrem- przedstawicielem handlowym Federacji Rosyjskiej Ekateriną Belyakovą, która gościła 28 marca w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach.
Reprezentując interesy jednego z największych w Federacji Rosyjskiej Zakładu Kanalizacji i Odwodnienia w Petersburgu minister Belyakova podkreślała, że szukając partnerów gospodarczych dla potężnych wodociągów petersburskich, katowickie przedsiębiorstwo jest świetnym przykładem na to, że w tak dużej aglomeracji można prowadzić racjonalną działalność związaną z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Z zainteresowaniem spotkały się nasze doświadczenia w zakresie funkcjonowania Śląskiego Klastra Wodnego. Powstała siedem lat temu inicjatywa powołania klastra sprzyja koordynacji współpracy instytucji samorządowych, placówek naukowych i firm zajmujących się działalnością wodociągową oraz okołowodociagową.
Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów przedstawiając uczestnikom delegacji specyfikę i zakres działania spółki zaznaczył, że GPW dostarcza wodę dla ponad 3 mln mieszkańców regionu wykorzystując sieć magistralną o długości niemal tysiąca kilometrów na obszarze ponad 4 tys. kilometrów kwadratowych, uzdatnia wodę w 11 stacjach wodociągowych oraz posiada ok. 6 tys. obiektów systemu zaopatrzenia w wodę.
W 2013 roku dostarczono mieszkańcom regionu ponad 125 mln metrów sześciennych wody , wykorzystując nowoczesne rozwiązania techniczne związane z jej uzdatnianiem i przesyłem. Dzięki temu zachowana jest nie tylko efektywność ekonomiczna firmy ,ale i bezpieczeństwo ciągłości dostaw wody dla całego Śląska.
-Dbamy o to, by woda byłą traktowana przez nas i przez naszych klientów oraz partnerów jako dobro strategiczne, które wystarczyć ma jeszcze na wiele pokoleń – stwierdził prezes Ł. Czopik. Dlatego ponad 85 procent wody dostarczanej naszym partnerom pochodzi ze źródeł powierzchniowych, które są źródłami łatwiej odnawialnymi niż wody głębinowe- dodał Ł Czopik.
Uczestniczący w debacie na temat funkcjonowania Śląskiego Klastra Wodnego, jego prezes Michał Czarski, prezentował konkretne efekty wynikające ze stworzenia w regionie platformy współpracy instytucji zaangażowanych w sprawne i nowoczesne funkcjonowanie branży wodociągowo- kanalizacyjnej.
- To zarówno seminaria i warsztaty na temat innowacyjnych technologii jak i targi, misje gospodarcze oraz prace projektowe na temat zastosowania nowatorskich rozwiązań w regionalnej gospodarce wodnej i ściekowej – mówił Michał Czarski, który jest również Dyrektorem Pionu Strategii i Rozwoju Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Prezentacja nt. działalności Śląskiego Klastra Wodnego przedstawiona przez prezesa Stowarzyszenia - Michała Czarskiego