ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ptaki na wodzie

Zbiornik Goczałkowicki od momentu powstania w 1955 roku stał się strategicznym zbiornikiem wody pitnej przede wszystkim dla gęsto zamieszkanej aglomeracji katowickiej. Inne funkcje jakie może spełniać taki zbiornik mają mniejsze znaczenie. Jego funkcja przeciwpowodziowa jest dość ograniczona ze względu na małą pojemność zbiornika. Prowadzona gospodarka rybacka zaś nastawiona jest na utrzymanie takiej struktury rybostanu aby w jak najmniejszym stopniu wpływał on na pogorszenie jakości wody.
Rekreacja na wodzie i nad brzegami zbiornika była od samego początku mocno zawężona. Obecnie właściwie jest całkowicie zlikwidowana i jedynie nieliczna grupa wędkarzy może korzystać z łowisk w wydzielonej części zbiornika. Poziom wody w zbiorniku jest utrzymywany na odpowiednim poziomie i wahania w ciągu roku nie są tak duże jak na zbiornikach wspomagających utrzymanie poziomu wody na żeglownych rzekach (np. Zbiornik Nyski czy Turawski).
Znaczne wahania poziomu wody związane są głównie z ilością opadów w zlewni Wisły. W niektóre, suche lata poziom wody znacznie się obniżał i zbiornik zmieniał wtedy całkowicie swój przyrodniczy charakter. Natomiast gwałtowne opady w pobliskich górach powodowały kilkudniowe wezbranie wód w zbiorniku, ale później poziom wody opadał do wcześniejszego stanu. Takie prowadzenie gospodarki na tym zbiorniku sprzyja wytworzeniu się tam siedlisk dogodnych dla wielu gatunków ptaków.
Więcej informacji na ten temat - http://www.czaplon.most.org.pl/p/zb.htm