ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Globalne znaczenie ostoi ponad 200 gatunków ptaków nad Jeziorem Goczałkowickim

Zbiornik Goczałkowicki jest jedną z najważniejszych ostoi ptaków lęgowych i migrujących w południowej Polsce. Według najnowszych kryteriów opracowanych przez BirdLife International* Dolina Górnej Wisły, w której położony jest zbiornik kwalifikuje się do grona ostoi ptaków o najwyższym statusie. Zbiornik Goczałkowicki wraz z okolicznymi stawami, rozrzuconymi od Skoczowa aż po Zator, tworzy ostoję ptaków o znaczeniu globalnym. Zaobserwowano dotąd w tym miejscu ponad 200 gatunków ptaków. Jezioro jest jednocześnie najważniejszym elementem w systemie przyrodniczym tej doliny. Jego walory są ogromne i jak dotąd nie zostały zniszczone. Gospodarka prowadzona na zbiorniku przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA zapewnia stabilność ekosystemu i jednocześnie pozwala na jego użytkowanie bez szkody dla walorów przyrodniczych tego miejsca.

*BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Autorem zdjęć jest Pan Andrzej Siudy