ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konferencja o przeszłości i przyszłości GPW

Podczas konferencji prasowej Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA zorganizowanej 3 kwietnia, tuż po zakończeniu zwołanego w Katowicach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poinformowano o pierwszych efektach działań windykacyjnych podjętych w celu odzyskania środków Spółki zainwestowanych w Fundusze Inwestycji Zamkniętych.

Udało się już odzyskać 15 mln zł. To jednak – jak powiedział prezes GPW Łukasz Czopik- tylko część strat na jakie naraziła Przedsiębiorstwo ryzykowna działalność finansowa poprzedniego zarządu, prowadzona głównie w latach 2011 – 2012.

Polegała ona między innymi na zawarciu tzw. umów kolejowych i poręczeniu wykupu obligacji firmy Inteko, co pociągnęło za sobą zajęcie przez banki kwoty przekraczającej 11 mln zł oraz trudności w odzyskaniu 20 mln zł z obligacji Inteko. Zainwestowano również ok. 100 mln zł w finansowe instrumenty wysokiego ryzyka, jakimi okazały się certyfikaty Funduszy Inwestycji Zamkniętych. To z kolei spowodowało konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego w kwocie 98,5 mln zł. Dodatkowo na wynik finansowy Spółki wpłynęła, niezwiązana z produkcją wody, działalność grupy kapitałowej GPW. Te okoliczności złożyły się na to, że Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA wykazało za 2013 rok stratę bilansową sięgającą blisko 168 mln zł.

-Staram się odzyskać wszystkie nasze środki, będę walczył o każdą złotówkę. Liczę, że w najbliższych latach uda się zminimalizować negatywne skutki nietrafionych ekonomicznie inwestycji. Chcę też, by Spółka koncentrowała się wyłącznie na działaniach związanych z głównym zadaniem Spółki tj. z dystrybucją wody – oświadczył prezes Czopik.

Aleksandra Zamasz – wiceprezes GPW oświadczyła, że nowy zarząd ma sprecyzowany plan, jak zarządzać przedsiębiorstwem. Najważniejsze jest bezpieczeństwo finansowe środków deponowanych tylko na lokatach w najstabilniejszych na rynku bankach, maksymalne ściągnięcie środków finansowych, które wypłynęły ze Spółki oraz koncentracja na działalności podstawowej, jaką jest dostarczanie wody- stwierdziła A. Zamasz.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy kilkakrotnie członkowie zarządu podkreślali, że operacje finansowe związane z utworzeniem rezerw na potencjalne zobowiązania spółki nie zagrażają płynności finansowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, ani nie mają wpływu na cenę sprzedawanej wody, jej jakość czy regularność dostaw. Obecnie Spółka sprzedaje wodę hurtowo po cenie 2,25 zł za metr sześcienny i nie przewiduje się, aby w najbliższym czasie kwota ta uległa zmianom.

Co więcej-wiceprezes GPW Janusz Ogiegło zapowiedział, że Spółka ma ambitne plany inwestycyjne związane z modernizacją sieci wodociągowej w regionie. Na ten cel w 2014 roku zostanie przeznaczonych ponad 70 mln zł.

W trakcie konferencji prasowej poinformowano również o decyzji członków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy GPW o obniżeniu kapitału zakładowego - zgodnie z wnioskiem samorządu województwa śląskiego posiadającego 80,3 proc akcji – o przeszło 60 mln zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o 1 zł.

Kwota ta została skalkulowana tak, by nie zaburzyć funkcjonowania Spółki. Wniosek był konsekwencją polityki właścicielskiej zmierzającej do stopniowego ograniczania zakresu działalności Przedsiębiorstwa tylko do zadań związanych z pozyskiwaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody mieszkańcom regionu.

Prezentacja nt. wyników spółki przedstawiona przez prezesa Łukasza Czopika podczas konferencji prasowej