ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Konferencja o efektach programu naprawczego GPW

Podczas konferencji prasowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA zorganizowanej w Katowicach 26 września w pół roku po tym, gdy zapowiedziano podjęcie radykalnego programu naprawczego Przedsiębiorstwa, zaprezentowano dziennikarzom uzyskane w wyniku tych działań wymierne efekty oraz wysokość oferowanej przez GPW ceny wody w 2015 roku. Na konferencji obecny był Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.

Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Łukasz Czopik i wiceprezes ds. fnansowych Spółki Aleksandra Zamasz mówili, że w wyniku szeregu podjętych przedsięwzięć Przedsiębiorstwo, notując dzisiaj kilkumilionowy zysk, osiągnęło pełną stabilizację.

Stało się to m.in dzięki temu, iż wycofano się z wszystkich inwestycji wysokiego ryzyka, odzyskując z FiZ już ponad 16,2 mln zł oraz ustanowiono zabezpieczenia rzeczowe (hipoteki) na majątkach dłużników, wprowadzono zmiany w statutach Funduszy wzmacniające pozycję Przedsiębiorstwa oraz umożliwiające sprawowanie kontroli nad inwestycjami, w które zaangażowane są środki Spółki.

W ciągu ostatnich miesięcy wygaszono też działalność trzech spółek zależnych GPW (GPW Inwestycje, GPW Dystrybucja i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych).Tym samym dostosowano strukturę grupy kapitałowej do zadań Spółki, koncentrując się wyłącznie na działalności wodociągowej. W grupie kapitałowej pozostała tylko spółka GPW Inżynieria oraz Eko-Energia. Rozpoczęto realizację kompleksowej, przewidzianej na 3 lata, modernizacji infrastruktury wodociągowej na niespotykaną do tej pory skalę.

Wprowadzono procedury efektywnego zarządzania kosztami działalności Spółki i szczegółowe budżetowanie, a także konsekwentnie wprowadzano politykę zarządzania środkami finansowymi Spółki uniemożliwiającą zaangażowanie ich w inwestycje o wysokim ryzyku oraz zakładającą lokowanie pieniędzy Spółki wyłącznie na lokatach w bankach o najwyższej kapitalizacji.

To wszystko pozwoliło na opracowanie- po konsultacjach ze wszystkimi klientami- założenia nowej polityki cenowej, przewidującej zastosowanie obniżek dla kluczowych partnerów. Jak powiedział dziennikarzom Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA- celem nowej polityki będzie dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę poprzez pewność dostaw, gwarancję jakości i przystępnej ceny wody. Cena ta będzie tym niższa im większa liczba odbiorców wody będzie korzystała z naszego systemu., stwierdził prezes Czopik

25 września Zarząd GPW SA podjął uchwałę o zatwierdzeniu warunków dostaw wody dla klientów w 2015 roku. Przewiduje ona, że w 2015 roku cena wody nie zostanie zmieniona i wynosić będzie nadal 2,25 zł. Wprowadzono też możliwość otrzymania rabatu w wysokości 6 groszy za metr sześcienny. Szansę uzyskania tej obniżki będą mieli wszyscy klienci GPW na podobnych warunkach, przy czym będzie to uzależnione przede wszystkim od ilości zakupionej w Spółce wody.