Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada miała swoje święto

Kilka tysięcy uczestników tegorocznej INDUSTRIADY – Święta Szlaku Zabytków Techniki gościło 13 czerwca 2015 r. w Zabytkowej Stacji Wodociągowej Zawada w Karchowicach. Powstały blisko 130 lat temu zespół obiektów wodociągowych należący dziś do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych miejsc związanych z rozwojem techniki w regionie.

Punktualnie o 10.00 wystrzałem z armaty rozpoczęto w stacji Zawada industriadowy festyn. Całe rodziny zaproszono do gry terenowej, podczas której odkrywano tajemnice zawadzkich źródeł wody. Specjalną atrakcją był pokaz uruchomienia zabytkowych urządzeń do wydobywania wody spod ziemi, m.in. pracującej parowej maszyny z 1904 roku.

Aż do późnego wieczora trwały zabawy, konkursy, gry, a także rywalizacje sportowe związane z tym magicznym miejscem. Kilkugodzinne spotkanie z historią śląskich wodociągów stało się, nie tylko dla najmłodszych, okazją do przeżycia emocji jakie związane są z tym miejscem, gdzie ponad 100 lat temu zaczęto budować najnowocześniejszy dziś w Europie tysiąckilometrowy system zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę pitną.

Zabytkowa stacja nadal zaopatruje w wodę m.in. Zabrze, Pyskowice, Gliwice i okoliczne wioski produkując 7 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę.

Odwiedzić tę jedyną tego rodzaju w Polsce Południowej stację wodociągową można nie tylko raz w roku podczas święta zabytków, ale codziennie. Zwiedzając pomieszczenia starej pompowni, maszynowni lub stacji pomp można poczuć się jakby czas zatrzymał się 100 lat temu.

Zdjęcia: Monika Zawadzka