Uniwersyteckie wyróżnienie i tytuł „Promotora nauki” dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA

Podczas uroczystego koncertu akademickiego z okazji 47 rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego, który odbył się 13 czerwca 2015 roku w Katowicach, władze uczelni wyróżniły tytułem „Promotora Nauki” Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. Okolicznościową statuetkę z rąk Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia odebrał Łukasz Czopik – Prezes i Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Przyznane po raz pierwszy w historii uczelni wyróżnienie jest – jak powiedział prof. Wiesław Banyś – swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej kilkudziesięcioletniej współpracy. Obejmuje ona nie tylko wzajemne wsparcie w różnych obszarach działalności, takich jak badania naukowe, kształcenie czy komercjalizacja i transfer wiedzy, ale także wzajemną promocję, organizację konferencji i spotkań czy prowadzenie kampanii społecznych na rzecz rozwoju regionu.

Dzięki wsparciu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Uniwersytet Śląski mógł zrealizować szereg przedsięwzięć, w tym projektów badawczo-rozwojowych, jak na przykład projekt pn. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap”, który zakłada zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce związanej ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Odbierając wyróżnienie, prezes GPW Łukasz Czopik podkreślał praktyczne znaczenie wielu prac i badań podejmowanych przez naukowców Uniwersytetu. Dzięki nim nie tylko zdobywamy profesjonalną i aktualną wiedzę potrzebną w realizacji codziennych zadań, ale także bardzo potrzebne naukowe wsparcie w planowaniu i wdrażaniu niekonwencjonalnych działań w zakresie nowoczesnej gospodarki wodnej – mówił Łukasz Czopik.

Przyznaniu tytułu „Promotora Nauki” towarzyszyło wręczenie okolicznościowej statuetki wykonanej przez dr hab. Katarzynę Pykę z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykład pt. „Cicha woda” prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a także koncert Orkiestry „Camerata Impuls”.