Atrakcyjne nagrody za najlepsze zdjęcia w konkursie fotograficznym o GPW

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ogłasza konkurs fotograficzny pt „ Woda – nasz śląski skarb” na zdjęcia inspirowane, należącymi do Spółki, obiektami służącymi do pozyskiwania, uzdatniania oraz przesyłania wody. Termin nadsyłania prac mija 26 września 2015 roku.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego , a zwłaszcza młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o specyfice i znaczeniu dla mieszkańców regionu systemu zaopatrzenia w wodę, którym administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, a także promocja efektów działania tego systemu.

Prace konkursowe muszą być tematycznie związane z funkcjonowaniem obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA lub będące przedmiotem inspiracji nimi. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Należy ją złożyć zapisaną na nośniku elektronicznym w terminie do 26 września 2015 roku do godz. 15.30 w siedzibie Spółki: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul Wojewódzka 19 40-026 Katowice z dopiskiem Konkurs GPW „Woda – nasz śląski skarb”. Lub przesłać e-mailem na adres: konkursy@gpw.katowice.pl

Do pracy należy załączyć zgłoszenie zawierające dane adresowe oraz krótki komentarz (do 100znaków), z informacjami o sfotografowanym obiekcie/miejscu i jego związku z tematem konkursu.

Już teraz można wykonywać fotografie w obiektach dostępnych przez cały rok np. w Zabytkowej Stacji Zawada w Karchowicach koło Pyskowic lub w Goczałkowicach- na zaporze, jeziorze lub w Rybaczówce. Natomiast od 14 do 18 września 2015 roku podczas tygodnia Dni Otwartych GPW udostępnione będą także inne najciekawsze obiekty Spółki.

Warto -zwłaszcza w przypadku nowicjuszy w fotografowaniu- wykorzystać warsztatowe rady znanego śląskiego fotografika Zbigniewa Sawicza zamieszczone w poradniku pt. „Co i jak fotografować w GPW”.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas tegorocznych Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo- Kanalizacyjnej HydroSilesia 2015. Laureaci otrzymają wysokiej klasy specjalistyczne aparaty fotograficzne oraz nagrody finansowe w postaci wartościowych bonów podarunkowych. Odebrać je trzeba będzie osobiście podczas publicznego ich wręczenia w trakcie targów 8 października 2015 r.

Załączniki:

- Regulamin Konkursu
- Zgłoszenie do konkursu
- Poradnik warsztatowy pt Co i jak fotografować w GPW