Konferencja w Kaletach o wykorzystaniu wody dla ekologicznego wypoczynku mieszkańców

11 marca 2016r. w ekologicznej i turystycznej dzielnicy Kalet – „Zielona” odbyła się konferencja, podczas której dyskutowano na temat rozwoju tego wyjątkowo atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz turystyki wodnej i rowerowej dla mieszkańców północnej części województwa śląskiego.

W debacie z burmistrzem i władzami Kalet udział wzięli przedstawiciele najważniejszych podmiotów mających realny wpływ na całokształt działań na terenach wokół zbiorników wodnych. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów objęło spotkanie swoim patronatem, a Spółkę reprezentował wiceprezes ds. produkcji Mirosław Szemla.

Podczas narady stwierdzono, że dotychczasowe osiągnięcia lokalnych samorządowców, jakie udało się uzyskać w poprzednich latach, przedstawiają się imponująco. Wyremontowano zniszczony przez powódź kanał ulgi, otwarto wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów trekkingowych, powstały nowe parkingi, wiaty spoczynkowe, wybudowano siłownie na wolnym powietrzu, postawiono gry terenowe, zrealizowano także szereg innych inicjatyw i inwestycji, dzięki którym „ Zielona” z roku na rok staje coraz bardziej atrakcyjna jako miejsce wypoczynku dla wielu tysięcy ludzi.

Dla GPW teren ten też jest szczególnie istotny, gdyż znajdują się tam trzy zbiorniki wodne oraz studnie głębinowe, z których czerpana jest woda dla Stacji Uzdatniania Wody Bibiela. Dlatego – jak mówił podczas spotkania wiceprezes Mirosław Szemla- rozwój takich ośrodków wypoczynkowo - turystycznych dobrze służy szerzeniu świadomości ekologicznej oraz kultury spędzania czasu wolnego w otoczeniu wodnym. Dla dużej części mieszkańców regionu to również świetna lekcja edukacji o tym skąd pochodzi woda, która płynie w ich kranach – stwierdził Mirosław Szemla.

O roli takich miejsc dla systemu zaopatrzenia regionu w wodę przypominają specjalne informatory drogowe ustawione niedawno przy wjeździe i wyjeździe z Kalet. Na tablicach, tuż obok herbu miasta i logo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów ,znajduje się wymowne hasło: „Woda dla Śląska z leśnego zakątka”.