ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wizyta rektora-elekta Uniwersytetu Śląskiego w GPW

W siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach 24 marca 2016 r. prezes zarządu Łukasz Czopik oraz wiceprezes Mirosław Szemla gościli rektora-elekta Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka.

Była to pierwsza wizyta nowo wybranego rektora, która nieprzypadkowo odbyła się w GPW, z którym profesor jako hydrolog związany jest od lat. Wielokrotnie, jako wybitny naukowiec zajmujący się na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ tematami badawczymi dotyczącymi gospodarki wodnej oraz geologii środowiskowej, wraz z zespołem specjalistów służył radą w sprawach związanych z funkcjonowaniem obiektów hydrotechnicznych należących do Spółki.

Podczas spotkania mówiono o możliwościach współpracy i dalszego zacieśniania kontaktów środowiska naukowego z praktykami zarządzającymi zbiornikami wodnymi oraz systemem zaopatrzenia w wodę do picia.

Modelowym przykładem takiego dobrego współdziałania był zakończony w ubiegłym roku strukturalny projekt badawczy pt. „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap_)”. Profesor Andrzej Kowalczyk przez cztery lata pełnił funkcję przewodniczącego Rady Konsorcjum tego projektu skupiającego 100 naukowców z kilku uczelni.

W ramach ZiZOZap-u zbadano zjawiska hydrologiczne i przyrodnicze które mają wpływ na jakość wody w Jeziorze Goczałkowickim oraz przygotowano instrumenty do sterowania procesami zachodzącymi w ekosystemie zbiornika, a także nowoczesnym jego zarządzaniem. Powstałe w wyniku projektu cyfrowe modele funkcjonowania zbiornika ułatwiają dziś racjonalne wykorzystanie wszystkich jego funkcji i administrowanie obiektem zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak susza lub powódź.