ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Niebieskie kajaki z GPW promować będą kulturę wodną

W Kaletach - nazywanych zielonym zakątkiem Śląska- 14 maja 2016 r. w obecności kilku tysięcy osób i grającej na wodzie orkiestry dętej, zaprezentowano i zwodowano w tamtejszym stawie siedem niebieskich kajaków z logo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Oprawa wydarzenia była wyjątkowa, bo też nieprzypadkowo wybrano i miejsce i czas. Od sześciu lat w parku „Zielona”, będącym od kilku lat atrakcyjnym miejscem dla uprawiania turystyki wodnej , festynem z wieloma atrakcjami mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz okolicznych gmin oraz instytucji współpracujących z lokalnymi społecznościami rozpoczynają wodny sezon letni.

Napisy promujące kulturę spędzania czasu wolnego nad wodą oraz rolę GPW jako dostawcy wody dla Śląska, które znalazły się na burtach kajaków to efekt internetowego konkursu ogłoszonego wśród mieszkańców gminy przez Gminę Kalety i GPW. Autorzy najlepszych haseł otrzymali nagrody od burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi i stali się „rodzicami chrzestnymi” niebieskich kajaków.

Znajdujący się na terenie parku Zielona zbiornik zaporowy zbudowany na rzece Mała Panew składa się z dwóch stawów będących dużą atrakcją dla mieszkańców i turystów. Wyjątkowo czysta woda i ekologiczne otoczenie przyciąga tu każdego lata – jak się szacuje- kilkanaście tysięcy mieszkańców województwa śląskiego.

Kalety są miastem, na którego terenie znajduje się sześć ujęć wody wykorzystywanych przez Stację Uzdatniania Wody Bibiela. To głębinowe źródła oceniane przez hydrologów, jako jedne z najcenniejszych w regionie, zaopatrują północą część województwa śląskiego. Miasto Kalety z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów kupuje rocznie ponad 340 tys. metrów sześciennych wody.

Zbiornik zaporowy pochodzący z XIX wieku położony nad zbiornikiem zaporowym zbudowanym na rzece Mała Panew. Zbiornik zwany również Zielona składa się z dwóch stawów, które stanowią wielką atrakcję w okresie letnim. Woda dostarcza ochłody w upalne dni, co z ochotą wykorzystują pobliscy mieszkańcy oraz turyści