ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Krople wiedzy czyli ciekawostki i fakty o wodzie

Dostęp do czystej wody jest podstawową ludzką potrzebą, a co za tym idzie, fundamentalnym prawem człowieka. Skażona woda zagraża zdrowiu wszystkich ludzi, wywiera destrukcyjny wpływ na życie społeczeństw. To uwłacza ludzkiej godności.

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ

„Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędną do życia: jesteś samym życiem (...)”.
Antoine Saint-Exupery
 • Według Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka. Mniej niż jedna setna procenta to woda pitna, odnawialna dzięki opadom
 • Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obecnie około 1,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Jedynie 2% z nich żyje w Europie, 65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki
 • Według danych WHO 2,4 miliarda osób nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. Jedynie 2% z nich żyje w Europie, 80% pochodzi z Azji, 13% z Afryki
 • Przyczyną 80% zachorowań w krajach rozwijających się jest brak dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się
 • WHO stwierdza, że każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. Większość z nich mogłoby żyć gdyby zapewniono im podstawowe warunki sanitarne, takie jak możliwość mycia rąk
 • Ponad 90% miejskich gospodarstw domowych w Europie i Ameryce Północnej jest podłączonych do kanalizacji, w Afryce jedynie 18%
 • Ponad 90% miejskich gospodarstw domowych w Europie i Ameryce Północnej jest podłączonych do sieci wodociągowej, w Afryce jedynie 43%
 • W państwach dotkniętych niedostatkiem wody jest ona często przedmiotem spekulacji. W niektórych miastach ceny wody u prywatnych dostawców są wyższe od oficjalnych o ponad 100 razy. W Dehli (Indie) cena ta jest wyższa nawet 489 razy
 • Niemal połowa największych rzek na świecie jest poważnie zanieczyszczona lub zagrożona wyschnięciem
 • Kryzys wodny okazał się na tyle znaczący, iż Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody
 • 3,78 l wody butelkowanej w USA kosztuje 10 $ czyli 10* 3,6218 zł (średni kurs dolara)=3,62 zł Co oznacza że 1 litr wody butelkowanej w stanach kosztuje 9,56zł.
 • Cena za wodę butelkowaną jest 10 tyś razy większa niż za wodę kranową
 • Rocznie Amerykanie spożywają 32,554 miliardów litrów wody butelkowanej. Globalnie spożywane jest 200,6 miliardów litrów wody butelkowanej co generuje 61 miliardów dolarów.
 • 40% wody butelkowanej produkowane jest z miejskich ujęć wody kranowej.
 • 22% przebadanych markowych wód butelkowanych zawierało zanieczyszczenia chemiczne na poziomie powyżej dopuszczalnych stężeń nie zagrażających zdrowiu.
 • 17 milionów baryłek ropy rocznie wykorzystuje się do produkcji butelek plastikowych, co wystarczyłoby na zatankowanie 1 miliona samochodów w paliwo wystarczające na cały rok.
 • Na wyprodukowanie 1l litrowej butelki plastikowej zużywa się 3 litry wody.
 • Jedna z pięciu butelek plastikowych podlega recyklingowi, pozostałe cztery butelki przyczyniają się do powstawania 1,36 miliardów kg śmieci pochodzących z samych butelek plastikowych.
 • A w dodatku -woda z kranu jest przeciętnie 500 razy tańsza niż woda butelkowana.
 • Kula, wktórej mieściłaby się cała woda na ziemi miałaby średnicę 1385km. Gdyby taką kulę stworzyć tylko z wody słodkiej, miałaby średnicę zaledwie 160km. Aby to zobrazować, przy założeniu, że ziemia ma wielkość piłki do koszykówki, cała woda zmieściłaby się w piłce do ping-ponga, a woda słodka wypełniłaby ziarenko kukurydzy.
 • Jeden nieszczelny, kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody, a nieszczelna spłuczka powoduje w tym samym czasie utratę około 720 litrów wody. Koszt jednej uszczelki to jeden złoty. Koszt marnotrawionej wody może sięgnąć tysięcy złotych rocznie. Warto zainwestować w sprawną uszczelkę?
 • W Polsce jedynie 10 proc. wód w dorzeczu Wisły i 5 proc. w dorzeczu Odry to wody dobrej jakości. 70 proc. codziennego zużycia wody to woda wykorzystywana na mycie i spłukiwanie toalet. Spośród wszystkich państw europejskich, w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów na rok
 • W 1908 roku jeden mieszkaniec Latowic zużywał aż 92 l wody. Było to wówczas najwyższe zużycie wody na jednego mieszkańca wśród wszystkich miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
 • Czy wiesz, że zbiornik w kozłowej górze wraz z zaporą wybudowało 600 osób w ekspresowym tempie, bo zaledwie w dwa lata.
 • Jeśli 1 gram złota kosztuje ok. 150 zł, a tona 150 mln zł, to dzienna produkcja wody w Goczałkowicach, czyli 200 tys. Metrów sześciennych warta jest ok. 450 tys. zł, czyli 3 kg złota. Od początku istnienia zakładu produkcji wody w Goczałkowicach wyprodukowano wodę o wartości 50 ton złota.
 • Najwięcej wody z GPW kupują co roku Katowickie Wodociągi – ok. 16 mln 744 tys. 834 metrów sześciennych drugie są Wodociągi w Tychach – 15 mln metrów sześciennych
 • Jeśli wyobrazimy sobie jezioro o głębokości 10 metrów, szerokości 1 km i długości od Goczałkowic do Warszawy, to będzie w nim tyle wody, ile uzdatnił do picia w ciągu swego istnienia (60 lat) Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach.
 • Skoro na świecie żyje 7 mld ludzi, rocznie w Goczałkowicach produkowanych jest 70 mln metrów sześciennych wody, a to oznacza, że każdy człowiek na ziemi w ciągu roku mógłby wypić 10 litrów wody z Goczałkowic