ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Misja H2O - fotograficzny przewodnik po stacjach GPW

Ukazało się niezwykłe wydawnictwo prezentujące ekologiczne oblicze śląskiego wodnego skarbu, którym zarządza Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Fotograficzny album pt „Misja H20 czyli skąd się bierze woda w kranie” wydany wspólnie z katolickim portalem i fundacją Opoka, a także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prezentuje zasoby wody w regionie jako najcenniejszy surowiec, który zwłaszcza w obecnych czasach wymaga specjalnego traktowania.

Nowością jest odniesienie w wydawnictwie do słów papieża Franciszka, który w encyklice „Laudato Si” opisuje problem wyczerpywania się naturalnych zasobów ziemi , a kwestię dostępu do czystej i bezpiecznej wody z odnawialnych źródeł uważa za najważniejszą. Okazuje się, że bardzo wiele spostrzeżeń papieża dotyczących traktowania wody jako szczególnego daru życia jest na co dzień realizowanych w obiektach należących do GPW, które nie bez powodu jest nazywane strażnikiem bezpieczeństwa wodnego dla całego regionu. Stąd zainteresowanie katolickiego portalu Opoka oraz środowisk ekologicznych działających przy gliwickiej Kurii funkcjonowaniem śląskiego skarbu wodnego.

Janusz Moczulski ,który wykonał fotografie oraz autorzy opisów prezentując w ciekawy i przystępny sposób pierścieniowy system zaopatrzenia wodę pokazują zarówno jego zasięg jak i jego ekologiczną i techniczną moc.

Album jest pokłosiem kilkumiesięcznej akcji ekologiczno-edukacyjnej przeprowadzonej wśród młodzieży skupionej wokół Centrum Edukacyjnego im św. Jana Pawła II w Gliwicach. W ramach towarzyszących jej warsztatów ekologicznych zwiedzono najciekawsze obiekty służące poznaniu drogi jaką pokonuje woda z rzeki do kranu.

Pobierz album pt: Misja H20 czyli skąd się bierze woda w kranie