GPW na straży bezpieczeństwa wody

O przeciwdziałaniu terroryzmowi między innymi w obiektach produkujących wodę mówiono podczas polsko – hiszpańskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie w Uniwersytecie Warszawskim.

W panelach tematycznych poświęconych różnym przejawom zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego mówiono o wspólnych instytucjach, procedurach i strategiach służących przeciwstawianiu rosnącemu radykalizmowi i terroryzmowi. Wśród panelistów debatujących o nowych formach terroryzmu we współczesnym świecie udział wziął Leszek Pietraszek – dyrektor pionu bezpieczeństwa i administracji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Udział szefa bezpieczeństwa spółki w dyskusji na temat terroryzmu nie był przypadkowy. GPW ma dziewięć stacji uzdatniania wody i dwa zakłady uzdatniania, które zaopatrują w wodę do picia kilka milionów mieszkańców Śląska, więc nie może sobie pozwolić na to, by źródła ,z których korzysta były wystawione na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Zatem kwestia bezpieczeństwa w tych obiektach oraz konieczność wypracowania procedury na wypadek np. ataku terrorystycznego jest dziś dla spółki potrzebą chwili.

Dlatego komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo w spółce zostały ostatnio skonsolidowane tak, by oprócz spraw związanych z ochroną fizyczną zajmować się mogły również bezpieczeństwem teleinformatycznym. Także już na etapie planowania zakupów i instalacji wszystkie tego rodzaju działania poddawane są ocenie z punktu widzenia standardów bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, stale są uaktualniane wewnętrzne instrukcje, procedury postępowania na wypadek różnego rodzaju zagrożeń: począwszy od klęsk żywiołowych, poprzez długotrwały zanik napięcia, aż po kwestie związane z tzw. bezpieczeństwem ludzkim, cywilnym, czyli ingerencją obcych sił wywiadowczych lub działalnością terrorystyczną. Prowadzone są też systematyczne szkolenia uświadamiające pracownikom jak istotną infrastrukturą zawiadują.