Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Coraz bliżej do objechania rowerem śląskiego morza

Powstała ostateczna koncepcja 42 kilometrowej trasy rowerowej wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego, jedynego takiego przedsięwzięcia w Polsce.

W Starostwie Pszczyńskim rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z przedstawicielami dwóch firm, które opracują dokumentację projektową trasy dookoła jeziora w Goczałkowicach. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, które jest administratorem najważniejszych terenów rowerowej trasy, już rok temu podpisało porozumienie partnerskie dotyczące współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia, które będzie jedną z największych atrakcji turystycznych województwa śląskiego.

42 kilometrowa trasa o szerokości 2,5 metra biegnąca wokół Jeziora Goczałkowickiego ma być w większości asfaltowa i znajdować się jak najbliżej zbiornika. Pomysłodawcy chcą, by była bezpieczna dla użytkowników. Najprawdopodobniej więc tylko w Strumieniu i Wiśle Małej pobiegnie przez centrum miejscowości, żeby uniknąć niebezpiecznej drogi wojewódzkiej. Rowerzyści pojadą więc głównie wałami, koroną zapory i dawną tzw. drogą technologiczną przy jeziorze. Wzdłuż trasy mają powstać wypożyczalnie rowerów, miejsca odpoczynku i place zabaw, punkty widokowe i biwakowe.

Po niemal rocznych pracach nad ostateczną koncepcją ustalono, że realizację projektu należy podzielić na etapy. Pierwszy odcinek wykonany zostanie przez samorządy, składające wniosek o dofinansowanie z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Kolejne odcinki byłyby realizowane w ramach innych inwestycji. GPW już zadeklarowało remont zapory bocznej - od mostu w Strumieniu do ujścia rzeki Bajerki, a po północnej stronie zbiornika przebiegać będą ścieżki rowerowe wyznaczone przez gminę Pszczyna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach realizowanego przez samorządy pierwszego odcinka rowerzyści będą mogli rozpocząć jazdę wzdłuż jeziora od skrzyżowania DW939 z ul. Wierzbową w Łące, by drogą technologiczną wzdłuż zbiornika GPW udać się w kierunku „Rybaczówki”. Następnie będzie można przejechać ulicami Łukasiewicza, Grottgera, Drzymały, Dąbrowskiego i Podlaską do końca zapory głównej Jeziora Goczałkowickiego (granica administracyjna powiatów), a później do skrzyżowania z ul. Podgroble w Chybiu - łącznie ok. 16,7 km.

Projekt, w który zaangażowane jest 5 gmin i 3 powiaty oraz GPW, Uniwersytet Śląski i Nadleśnictwo w Bielsku-Białej stanowi odpowiedź na oczekiwania nie tylko mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Pozwoli na wykorzystanie dziedzictwa regionu przyrodniczego i turystycznego. Szacunkowy budżet planowanej inicjatywy to 10 mln zł ale trudno jeszcze precyzyjne określić termin jej ukończenia.

Projekt obejmuje powiaty bielski i cieszyński oraz gminy: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Chybie, Strumień i Czechowice-Dziedzice. Partnerem wiodącym jest powiat pszczyński.