300 H20 lubię to! - czyli potrzebna wiedza o wodzie

Wojewódzką lekcją o wodzie z udziałem marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi 20 czerwca 2017 r. rozpoczęła się największa do tej pory kampania edukacyjno-informacyjna GPW o wodzie pn. „ 300 H20 Lubię to!".

Na pierwszą publiczną lekcję o wodzie zorganizowaną w salach Teatru Śląskiego stawiło się ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych gimnazjów i liceów z Katowic, Mysłowic oraz Piekar Śląskich. Rozpoczął ją marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który mówił, że warto uświadamiać młodzieży, że woda obok powietrza jest najważniejszym elementem wpływającym na zdrowie i życie. Należy więc uczyć w jaki sposób o jej jakość dbać i właściwie wykorzystywać – stwierdził marszałek Wojciech Saługa.

Lekcja o wodzie składała się z części merytorycznej w formie wykładów połączonych z konkursami a także z warsztatów, podczas których uczniowie brali udział w ciekawych eksperymentach i zajęciach interaktywnych. W trakcie spotkania odbywały się też warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.

W ten sposób zainaugurowano czteromiesięczną kampanię edukacyjno-informacyjna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, która dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezes GPW Lukasz Czopik zapowiedział, że w trakcie kampanii odbędzie się wiele ciekawych warsztatów i wycieczek do obiektów GPW, zaplanowano eksperckie prelekcje, pikniki i ekologiczne plenery fotograficzne. Będzie stworzona strona internetowa stanowiąca kompendium wiedzy o roli wody w przyrodzie. Witryna będzie informować o aktualnościach związanych z realizacją projektu, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, przebiegu olimpiady oraz prezentować w formie cyfrowej pomoce dydaktyczne dla szkół w postaci wydawnictw i filmów.

Kampania nasza- mówił prezes Łukasz Czopik- to okazja, aby, przez prowadzoną niekonwencjonalnymi metodami, edukacją zwrócić uwagę na preferowanie ekologicznych i ekonomicznych zasad gospodarowania wodą. Woda powinna być traktowana jako cenny surowiec, a nie jak towar podlegający prawom rynku. Tym istotniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu i codziennych zachowań uczniów oraz ich opiekunów na bardziej ekologiczne – dodał prezes Czopik.

Akcja „300 H20 Lubię to!” adresowana jest do młodzieży ze wszystkich szkół województwa śląskiego, choć jej pierwszymi i głównymi bohaterami są uczniowie ze szkół objętych patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Dla najaktywniejszych placówek oświatowych i uczestników przewidziano nagrody, którymi będą m.in. nowoczesne telewizory. Specjalne nagrody otrzymają też laureaci wakacyjnego konkursu ogłoszonego w, rozdanym zarówno uczestnikom pierwszej lekcji jak i dostarczonym do szkół patronackich, Ekoporadniku- wydawnictwie pełnym informacji i zagadek o wodzie.

Aby wziąć udział w letnim konkursie należy do 29 września 2017 r dosłać w kopercie wypełniony Ekoporadnik na adres Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów: 40-026 Katowice, ul Wojewódzka 19. Poniżej - wersja elektroniczna Ekoporadnika wraz z regulaminem przyznania nagród. Dla uczniów niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego oświadczenia rodziców, zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Link do relacji z warsztatów o wodzie
Pobierz Regulamin
Pobierz Oświadczenie
Pobierz Ekoporadnik