Z powodu letnich upałów podwyższona gotowość w GPW

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów ogłasza letnią kampanię profilaktyczną na rzecz szczególnej dbałości o utrzymanie bezpieczeństwa wody dostarczanej mieszkańcom regionu.

Akcja związana jest z utrzymującymi się od kilku tygodni warunkami atmosferycznymi. Wysokie temperatury i duża wilgotność powietrza sprzyjają bowiem rozwojowi mikroorganizmów, co miało ostatnio miejsce w kilku firmach wodociągowych działających w województwie śląskim.
Dlatego Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, stojąc na straży bezpieczeństwa wodnego w regionie, w zakresie wody dostarczanej ze swojego systemu wodociągowego, we wszystkich swoich stacjach i zakładach uzdatniania wody oraz w jednostkach Spółki związanych z dystrybucją wody, ogłasza letni stopień podwyższonej gotowości. Działania polegają na wzmożonych kontrolach i przedsięwzięciach profilaktycznych, zapobiegających ewentualnej możliwości mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody. Przyczyni się to do utrzymania stabilności chemicznej i biologicznej wody wtłaczanej do sieci magistralnej ze stacji uzdatniania wody jak i zapobiegnie wtórnemu zanieczyszczeniu wody bezpośrednio w sieci wodociągowej.
W ramach letniej akcji zarządzono dodatkowe, częstsze płukania sieci wodociągowej i podwyższenie dawek środków dezynfekujących na etapie produkcji oraz dystrybucji wody. Uruchomiono dodatkową, lokalną dezynfekcję wody w systemie dystrybucji w celu zapewnienia obecności chloru wolnego w całej sieci magistralnej. Zastosowano jedyne w regionie specjalne urządzenie technologiczne BACMON, które zapewnia stały monitoring parametrów mikrobiologicznych wody.
Tym samym zachęcamy przedsiębiorstwa wodociągowe działające w regionie do włączenia się do naszej letniej profilaktycznej kampanii tak, aby system zaopatrzenia mieszkańców województwa działał stabilnie, nieprzerwanie, a nade wszystko gwarantując stałe bezpieczeństwo dostarczanej wody do picia. W tym celu oferujemy pomoc zarówno ekspercką, jak i techniczną aby woda w województwie śląskim wciąż miała najwyższy znak jakości.