Elektromonter – operator urządzeń uzdatniania wody w Tarnowskich Górach nr ogłoszenia 7/ZK/2019

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy w Stacji Uzdatniania Wody Miedary w Tarnowskich Górach na stanowisku:

Elektromontera – operatora urządzeń uzdatniania wodyGłówny zakres obowiązków:
  • wykonywanie czynności obsługowych maszyn, urządzeń, instalacji technologicznych i innych będących na wyposażeniu obsługiwanych posterunków/stanowisk pracy zgodnie z obowiązującą organizacją pracy
  • dokonywanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
  • zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń i sieci
  • usuwanie usterek, uszkodzeń i awarii
  • zabezpieczanie oraz utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji
  • operatywna współpraca z dostawcami energii elektrycznej
  • obsługa kotłowni i instalacji c.o. i c.w.u.


Wymagania
Niezbędne:Pożądane
Wykształcenie Zawodowe elektryczne Średnie techniczne
Doświadczenie zawodowe Minimum 1 rok
Kompetencje - uprawnienia elektryczne G-1E 20 kV
- uprawnienia energetyczne G-2E na pompy do 250kW, kotły wodne i instalacje c.o. i c.w.u.
- znajomość układów sterowania
- znajomość czytania schematów elektrycznych
- uprawnienia elektryczne pomiarowe G-1E oraz D
- uprawnienia spawacza elektrycznego i gazowego
- kurs obsługi i konserwacji suwnic
- obsługa aplikacji MS Office
Umiejętności: - praca w zespole
- samodzielne podejmowanie decyzji
- dokładność i sumienność
- dyspozycyjność

Oferujemy:
  • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • profesjonalne narzędzia pracyAplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 31 Października 2019 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Polityki Kadrowej – aplikacja” lub na adres mailowy j.nowak@gpw.katowice.pl.

W dokumentach aplikacyjnych koniecznie prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice oraz pozostałe spółki powiązane kapitałowo ze spółką GPW S.A., zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że znane mi są informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, acz konieczne do rozpatrzenia mojego podania.