Sensacja historyczna w budynku GPW

Podczas generalnego remontu budynku głównej siedziby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA przy ul Wojewódzkiej 19 w Katowicach niespodziewanie odkryto ukryte pod betonową posadzką ślady historii sprzed 102 lat.

Nieźle zachowane egzemplarze gazety wydawanej w Gliwicach pn. „Der Oberschlesische Wanderer” z datą 13 listopada 1915 roku czekały na odkrycie wmurowane w posadzkę prawdopodobnie przez budowniczych tego budynku. Wtedy właśnie kończyła się pierwsza wojna światowa i odradzało się państwo polskie. Budowana wówczas kamienica przy Wojewódzkiej 19 od początku była jednym z bardziej okazałych i prestiżowych obiektów w mieście.

Ukryta w murach budynku gazeta była w regionie popularnym i opiniotwórczym pismem. Wydawana w Gliwicach przez znaną oficynę Neumannów od 1828 do 1945 roku „Der Oberschlesische Wanderer” zamieszczał teksty kulturalne, gospodarcze i społeczne. Poza bieżącą informacją i ogłoszeniami wiele miejsca poświęcał sprawom regionu i Polski. Niejednokrotnie zamieszczano teksty polskie i to znanych polskich autorów, choć całość gazety wydawano do jej końca w  języku niemieckim. Chciano- jak pisano wówczas- ludziom zatrudnionym głównie w  przemyśle ukazać horyzonty szersze niż fabryczne hale i kopalniane wieże wyciągowe.

W Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów, który od kilkudziesięciu lat gospodaruje w budynku przy Wojewódzkiej, postanowiono przedłużyć ten odkryty przypadkowo ślad historii. Oprócz zatem fragmentów starej gazety, zamknięto w specjalnym pojemniku podpisany przez członków zarządu spółki list do przyszłości z informacjami o firmie i o tym co dzieje się w  regionie oraz w kraju. Włożono do niego także pendrivy z filmami o wodnym skarbie śląskim i screenami strony internetowej GPW oraz bieżącymi numerami Dziennika Zachodniego. Wkrótce tak wyposażona kapsuła czasu zostanie wmurowana w ścianę budynku aby, być może za… 100 kolejnych lat, ktoś mógł ją znaleźć.

Najstarszą kapsuła czasu znaleziona w Stanach Zjednoczonych pochodzi sprzed 220 lat. Odkryto ją w 2014 r. w czasie prac renowacyjnych Old State House, jednego z najbardziej znanych budynków w Bostonie. Skrzynka datowana na rok 1795 zawierała tablicę opisującą okoliczności wmurowania kamienia węgielnego pod budynek, 23 monety (najstarsze z XVII wieku), medal okolicznościowy z wizerunkiem Jerzego Waszyngtona i pięć gazet. W Polsce za najstarszą kapsułę uchodzi ta znaleziona w 2013 r. w Zespole Szkół w Strzegomiu. Miedziana tuba z   1874 r. zawiera liczne dokumenty urzędowe, monety z XVIII w., rękopis z 1861 r. oraz książkę z wierszami Johanna Christiana Günthera.


Zobacz treść listu GPW do przyszłości, który umieszczony w kapsule czasu zostanie zamurowany w ścianie budynku przy ulicy Wojewódzkiej 19 w Katowicach.