Świąteczne Betlejemskie Światło Pokoju świeci już w GPW

Po raz czwarty w historii Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów otrzymało od śląskich harcerzy Światło Betlejemskie będące światowym symbolem nadziei i pokoju wręczanym najważniejszym instytucjom publicznym w regionie.

Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm. Anna Peterko i hm. Andrzej Lichota przynieśli ten symbol pokoju i braterstwa prezesowi GPW Łukaszowi Czopikowi prosto z Jasnej Góry. Lampion z niegasnącym światłem umieszczono w holu głównym siedziby Spółki tak, by każdy mógł się nim podzielić.

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, które od lat jest w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z groty w Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Po raz 27 Światło wędruje po Polsce, w tym roku pod hasłem „W tobie jest światło”. Do województwa śląskiego harcerze przywieźli je z Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem. Dalej harcerki i harcerze przekażą Światło na wschód do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.