Projekt PROLINE-CE na półmetku

Od lipca 2016 roku Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest jednym z partnerów biorących udział w międzynarodowym projekcie PROLINE-CE, którego głównym celem jest przygotowanie uniwersalnych wytycznych dotyczących skutecznej ochrony zasobów wody pitnej.

Tematem projektu PROLINE-CE są „Skuteczne praktyki użytkowania gruntów integrujące ochronę zasobów wodnych, ochronę przeciwpowodziową i skutki łagodzenia powodzi”. W jego realizacji, która przewidziana jest do czerwca 2019 roku, bierze udział 13 partnerów z 8 krajów: Austrii, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Polski, Niemiec, Włoch oraz 5 partnerów wspomagających m.in., od lat zaangażowany we współpracę z GPW, Uniwersytet Śląski.

Eksperci uczestniczący w projekcie skupiają się na przygotowaniu ponadnarodowych wytycznych dla skutecznej ochrony zasobów wody pitnej, poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie gruntów, oraz dla zarządzania środkami i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo redukcję powodzi i suszy.

Realizacja projektu wiąże się z prowadzeniem badań z zakresu oceny jakości wody i zasobów ilościowych środowiska wodnego. Niezwykle istotna jest także identyfikacja i ocena źródeł zanieczyszczeń, w tym ocena wpływu nieodpowiedzialnie prowadzonej gospodarki gruntowo-wodnej w obszarze zlewni wód wykorzystywanych do produkcji wody do picia.

Opracowane metody zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych. Jednym z nich jest, należący do GPW, zbiornik zaporowy Kozłowa Góra wraz ze zlewnią rzeki Brynicy.

Ważnym elementem wdrażania rezultatów projektu są spotkania ze mieszkańcami terenów objętych badaniami i interesariuszami projektu w celu konsultacji zaproponowanych rozwiązań oraz aby podnieść świadomość i poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat wpływu działania człowieka na środowisko wodne.

Zakres działań i pierwsze wyniki można śledzić na geoportalu projektu pod adresem: http://proline-ce.fgg.uni-lj.si/ (strona w języku angielskim)

Projekt PROLINE-CE jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Programu dla Europy Środkowej 2014-2020 (INTERREG CENTRAL EUROPE). Partnerem Wiodącym, koordynującym przedsięwzięcie jest Austriackie Ministerstwo Leśnictwa, Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.