Komunikat o jakości wody po pożarze zakładu rozpuszczalników w Żywcu

Pożar który miał miejsce w nocy 24 kwietnia w magazynie materiałów łatwopalnych w Żywcu, nie miał żadnego negatywnego wpływu na jakość dostarczanej przez GPW wody pitnej czerpanej ze znajdującej się blisko Żywca rzeki Soły.

Natychmiast po pożarze magazynu rozpuszczalników i akcji gaśniczej, podczas której do Soły mogły dostać się środki chemiczne, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów przeprowadziło kontrolę jakości wody kaskady rzeki Soły. Zebrano próbki wody w miejscach znajdujących się przed głównym ujęciem wody dla mieszkańców aglomeracji śląskiej w celu ustalenia możliwości wpływu zanieczyszczenia środowiska na jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki badań wody nie potwierdziły zagrożenia dla jakości produkowanej wody przez GPW S.A, a to oznacza, że woda z ujęcia w Czańcu i dostarczana na Śląsk spełnia wszelkie normy i jest zdatna do picia.