Przez praktykę i staż do pracy w GPW

Przez kilka godzin oblegane przez studentów Politechniki Śląskiej było stoisko Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów na gliwickich targach stażowych, gdzie oferowano staże i praktyki w najbardziej atrakcyjnych jednostkach Spółki produkujących wodę dla mieszkańców regionu.

Okazją do zaprezentowania możliwości oraz potencjału GPW był Festiwal Nauki oraz towarzyszące mu Targi Stażowe zorganizowane w Gliwicach 15 maja przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej i uczelniane Biuro Karier Studenckich. Tego dnia kilkanaście firm działających na rzecz środowiska w regionie zaprezentowało to, co miało najlepszego.

Odwiedzający stoisko GPW interesowali się głownie pracą nowoczesnego laboratorium badania jakości wody oraz szczegółami technologii produkcji wody. Przedstawiciele tych zakładów zasypywani wręcz byli pytaniami studentów ostatnich lat Politechniki dotyczącymi przede wszystkim technicznych możliwości firmy oraz okazji do rozwijania swych umiejętności inżynierskich przy projektach realizowanych badawczo – rozwojowych.

Oferta staży i praktyk zaprezentowana na targach przez specjalistów z GPW okazała się na tyle atrakcyjna, że dyskusje przy stoisku z materiałami informacyjnymi trwały czasem bardzo długo. Tym razem nie pytano wyłącznie o zarobki, ale w pierwszej kolejności liczyły się argumenty dotyczące wykorzystania innowacyjności, nowoczesności i roli jaką Górnośląskie Przedsiębiorstwo pełni w regionie dostarczając wodę do picia dla bisko 4 milionów ludzi.

Dotychczasowe doświadczenia z podobnych akcji stażowych organizowanych przez uczelnie wyższe są pozytywne. Kilkakrotnie absolwentom, po odbyciu praktyk i staży, udało się na stałe związać z GPW.

Zobacz aktualne oferty pracy w GPW