Puchar i nagrody GPW dla najlepszych śląskich harcerzy wodniaków

Drużynowy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Katowic hm Adam Bałazy odebrał puchar Prezesa GPW przyznawany najlepszym wodniakom biorącym udział w Odrzańskim Spływie Wiosennym.

Organizowany od l962 roku gwiaździsty zlot drużyn płynących swymi łodziami różnymi dopływami Odry, stał się już największą w kraju doroczną imprezą harcerskiego środowiska wodnego. To spotkanie wodniaków Śląskiej Chorągwi ZHP nie tylko było sprawdzianem ich żeglarskich umiejętności ale i okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i zwyczajów panujących w rożnych środowiskach.

W jubileuszowym 55 Spływie wzięło udział 350 wodniaków. Finałem, trwającej od 20 do 27 maja, rywalizacji był jak co roku uroczysty apel przy pomniku Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny, któremu towarzyszyło nagrodzenie najlepszych drużyn.

W tym roku zwyciężyli podobnie jak poprzednio harcerze z Katowic. Drugie miejsce zajęli wodniacy z 6 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej z Rybnika a trzecie przypadło 50 Harcerskiej Drużynie Wodnej z Chorzowa.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów choć od pięciu lat obejmuje swym patronatem harcerski spływ Odrą, także na co dzień aktywnie wspiera działania podejmowane przez śląskich wodniaków traktując ich jako naturalnych sprzymierzeńców w misji krzewienia wśród mieszkańców regionu kultury wodnej.

Nieprzypadkowo bowiem harcerskie drużyny wodne z Chorągwi Śląskiej ZHP wyróżniają się w kraju liczebności i aktywnością. Dzięki ich pasji żeglarskiej i determinacji udaje się tak wielu młodym ludziom przekazać umiejętności i zainteresowania żeglarstwem oraz turystyką wodną. Pozwala to im poznawać nie tylko walory szlaków wodnych ale i specyfikę znajdujących się w regionie ,unikatowych w skali kraju, obiektów hydrotechnicznych.