Wielki remont magistrali wodnej w Dąbrowie Górniczej

Rozpoczęły się ostatnie przygotowania do przeprowadzenia jednej z największych w ostatnich latach w województwie śląskim przebudowy wodociągu, zapewniającego wodę do picia dla blisko 20 tys. mieszkańców południowych dzielnic Dąbrowy Górniczej.Dzięki temu skończą się trwające tu od lat częste awarie i przerwy w dostawach wody

Cała operacja techniczna kosztuje ok. 10 mln złotych i będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Od dnia 15 czerwca 2018 r. od godz. 23:00 do dnia 17 czerwca 2018 r. w dzielnicach: Błędów, Łęka, Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce, Osiedlu Kasprzaka i ulicach: Roździeńskiego, Tworzeń, Zaplecze wystąpią zakłócenia w dostawie wody tj.: spadki ciśnienia oraz czasowe pogorszenie jakości wody w zakresie barwy i smaku. Mogą wystąpić również przerwy w dostawach wody..

W tym rejonie system wodociągowy działać będzie w układzie awaryjnym dlatego jeszcze przez jakiś czas spodziewane są obniżenia ciśnienia oraz zmiany jakości wody w zakresie barwy, smaku i zapachu. Dlatego GPW wspólnie z Dąbrowskimi Wodociągami zaplanowało szeroko zakrojone wspólne działania służące zminimalizowaniu utrudnień dla mieszkańców.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów od początku czerwca stopniowo przekierowuje w okolice Dąbrowy Górniczej najlepszą jaką posiada wodę pochodzącą z ujęcia w Czańcu koło Bielska –Białej i ze Stacji w Maczkach i tym samym przygotowuje się do wyłączenia z całego systemu zbiorników wody w dzielnicy Łosień. Na czas prac budowana jest tam nowoczesna tymczasowa stacja filtrów samopłynących. Ich zadaniem będzie dodatkowe oczyszczanie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem podczas przepływu z Łaz Błędowskich do Strzemieszyc.

Zarówno GPW jak i Dąbrowskie Wodociągi do tego przedsięwzięcia przygotowują się od kilku miesięcy. Przeanalizowano kilkanaście różnych scenariuszy związanych z zaopatrzeniem w wodę na tym terenie. Wykorzystano zaawansowane narzędzia modelowania sieci, testowano różne warianty Przeprowadzono regulację sieci w celu ograniczenia zasięgu oddziaływania prac. Wszystko po to by zapewnić jak największe bezpieczeństwo dostaw wody.

W razie przerw, dla mieszkańców terenu objętego modernizacją wodociągu, uruchomione zostaną regularne dostawy wody beczkowozami. Niezależnie, przeprowadzona zostanie duża akcja informująca, za pomocą różnych mediów, o przebiegu prac i korzyściach z nich wynikających po zakończeniu całej operacji.

O planowanych utrudnieniach i przerwach w dostawach wody mieszkańcy będą powiadamiani na bieżąco poprzez system informacji SMS i dzięki specjalnym komunikatom umieszczanym na stronie internetowej Dąbrowskich Wodociągów: www.dabrowskie-wodociagi.pl . Aktualne informacje będzie można znaleźć także na słupach ogłoszeniowych, klatkach schodowych itp. Pełną informacją dysponować też będą dyspozytorzy w Dąbrowie Górniczej –pod bezpłatnym numerem 994 .

Modernizacja tej magistrali wodociągowej trwać będzie do 2020 roku. Podzielono ją na 3 części. Pierwszy etap, który zaplanowano do października 2018 r. obejmie modernizację olbrzymich zbiorników i przebudowę rur oraz wymianę zasuw. Właśnie wtedy okresowo mogą występować największe zakłócenia dostaw wody. W drugim i trzecim etapie realizowanym do 2020r. zapowiedziano przebudowę blisko 8 km wodociągu od ul Podlesie/Al. Młodych do zbiorników w dzielnicy Łosień wraz z przebudową przepompowni oraz modernizację wodociągu żeliwnego na odcinku 7 km od zbiorników w miejscowości Łosień do Stacji w Łazach Błędowskich.

Pozwoli to na ograniczenie zakłóceń w dostawach oraz w jakości wody, które w ostatnich latach pojawiały się w tym obszarze. Zwiększy się bezpieczeństwo i pewność dostaw wody, ponieważ nowy wodociąg umożliwi dostarczenie wody z innych ujęć GPW w przypadku wystąpienia awarii na ujęciu w Łazach Błędowskich. Na takie rozwiązania, pozwalające w pełni korzystać z systemu zaopatrzenia GPW, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej czekali od lat.

Inwestycja wodociągowa w Dąbrowie Górniczej to kolejny etap trwającej od kilku lat rewolucji technicznej w GPW. Co roku przeznaczanych jest ponad 60 mln zł na wymianę starych żeliwnych lub stalowych magistral wodociągowych na nowoczesne z polietylenu lub z żeliwa sferoidalnego, a także renowację wodociągów przy użyciu nowoczesnego rękawa polietylenowego wzmacnianego włóknami szklanymi. Do wymiany pozostaje jednak wciąż ponad 50 km starych wodociągów np. w okolicach Chorzowa, Bytomia, Maczek, Żor oraz Sosnowca.