ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wakacyjny konkurs o wodzie dla nauczycieli

Wartościowe nagrody można będzie wygrać w wakacyjnym konkursie ogłoszonym przez GPW dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych na scenariusz niekonwencjonalnej lekcji o wodzie zainspirowany wycieczką do obiektów Spółki.

Od stycznia już ponad 500 uczniów ze szkół i przedszkoli objętych patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów zwiedziło najciekawsze obiekty Spółki zapoznając się z najnowocześniejszą techniką produkcji wody do picia.

Także w wakacje już kilka grup kolonistów zapowiedział chęć podglądania stosowanych w GPW metod uzdatniania wody z jeziora i rzeki na wodę do picia dla mieszkańców regionu. Dlatego w tym roku, dla zwiedzających grup młodzieży, zamiast kilku dni otwartych, udostępnione zostaną najciekawsze miejsca tj. Zakład Uzdatniania Wody i Zapory w Goczałkowicach, oraz w Kozłowej Górze, Zabytkowa Stacja Wodociągowa Zawada w Karchowicach, laboratorium w Katowicach przy ul Żeliwnej38 oraz Rybaczówka w Łące koło Goczałkowic.

Dla nauczycieli i opiekunów grup młodzieży, która zwiedziła już lub zwiedzać będzie obiekty GPW ogłoszono specjalny konkurs. Jego przedmiotem jest nadesłanie opisu lub scenariusza lekcji o wodzie zainspirowanej pobytem w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Prace mogą dotyczyć lekcji z biologii i przyrody, chemii, fizyki, historii lub zajęć interdyscyplinarnych, łączących elementy wszystkich dziedzin.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o specyfice systemu zaopatrzenia w wodę, którym administruje Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, promocja efektów działania systemu zaopatrzenia w wodę oraz obiektów wchodzących w jego skład oraz zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów GPW SA i ich znaczeniem. Premiowane będą zwłaszcza niekonwencjonalne pomysły na ciekawe zajęcia.

Scenariusze konkursowe zgodne z regulaminem należy nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską wraz z, dostępnym w załączniku do regulaminu, zgłoszeniem w nieprzekraczalnym terminie 14 września 2018 r. do 15.30. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 (z dopiskiem „konkurs na scenariusz lekcji”). lub pocztą elektroniczną (email) na adres: konkurs@gpw.katowice.pl. Momentem złożenia scenariusza lekcji będzie data wpływu do organizatora.

W skład komisji konkursowej oceniającej pracę wejdą eksperci z GPW oraz ośrodka metodycznego dla nauczycieli. Jury przedłoży Zarządowi propozycje rozstrzygnięcia konkursu, który przyzna nagrody rzeczowe w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wręczenie nagród odbędzie się w strefie edukacji o wodzie podczas Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej 24 października 2016 r.

Osobą koordynującą plan i organizację wycieczek oraz przebieg konkursu jest Katarzyna Kozioł tel: 32/6038687 , mail:k.koziol@gpw.katowice.pl

Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu
2.Zgłoszenie do konkursu
3.Zgoda na przetwarzanie danych
4.Oświadczenie o autorstwie scenariusza