Startuje Internetowa Olimpiada Wiedzy o GPW 2018

Już po raz trzeci zapraszamy młodzież ze szkół województwa śląskiego do udziału w konkursie pn „Internetowa Olimpiada Wiedzy o GPW”, której celem jest promocja działań podejmowanych przez Spółkę jako strażnika bezpieczeństwa wodnego w regionie.

Olimpiada ma charakter dwuetapowego konkursu. Wypełniona praca konkursowa w pierwszym etapie powinna zawierać odpowiedzi na nadesłane przez organizatorów drogą internetową pytania dotyczące wiedzy dostępnej na stronie internetowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów: www.gpw.katowice.pl
Finał polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe w siedzibie GPW w Katowicach, w obecności publiczności, którą stanowić będą pracownicy GPW oraz kibice ze szkół , z których pochodzić będą uczestnicy finału.

Pierwszy etap olimpiady planowany jest 25 września 2018, a finał w październiku.

Zgłoszenia do konkursu należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu) na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19 z dopiskiem „Internetowa Olimpiada Wiedzy o GPW” lub e-mailem na adres: konkurs@gpw.katowice.pl

W razie dodatkowych pytań odpowiedzi udziela Katarzyna Kozioł tel 32/6038 687 lub mailem: k.koziol@gpw.katowice.pl

Dla zwycięzców olimpiady przygotowano cenne nagrody i wyróżnienia w postaci laptopów, telewizorów i innego sprzętu elektronicznego. Przewidziano także specjalne nagrody dla szkól, które wyróżnią się aktywnością podczas obu etapów olimpiady.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 24 października 2018r. podczas targów HydroSilesia w Sosnowcu.

Pobierz:
- Regulamin Olimpiady
- Formularz zgłoszenia