Nagrody dla młodych Einsteinów w Katowicach

W siedzibie Parku Technologicznego Ekoenergia Efektywność w Katowicach przy ul Żeliwnej 38 wręczono nagrody laureatom X edycji Krajowego Konkursu Energetycznego, którego celem rozbudzenie pasji poznawczych i badawczych wśród młodych ludzi zainteresowanych możliwościami jakie daje energia w środowisku.

Zadaniem uczestników Krajowego Konkursu Energetycznego im prof. Jacka Malko było nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko oceniane było niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia. Dlatego szczególnie wysoko oceniono prace, które wymagały umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, nad którym głowy łamią sobie nawet mądrzy dorośli naukowcy.

Prace oceniało Jury składające się z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma - Dyrektor, Departament Regulacji i Współpracy Instytucjonalnej PGNiG TERMIKA S.A, a Jury przewodniczył dr inż. Andrzej Nehrebecki.

Po burzliwej naradzie Jury tytuły Laureatów X Krajowego Konkursu Energetycznego przyznało następującym osobom:

W grupie młodzieży młodszej:
Weronice Kozieł za syntetyczne przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką oraz przytoczenie ciekawych przykładów i nietypowych metod pozyskiwania energii elektrycznej, co istotnie podnosi walory popularyzacyjne pracy,
Aleksandrze Marii Oto za wyjątkowe dopracowanie pracy pod względem koncepcyjnym, logicznym i redakcyjnym, dzięki czemu nabiera ona znaczących walorów poznawczych i edukacyjnych,

W grupie młodzieży starszej:
Radosławowi Horbikowi za rzetelne zaprezentowanie aktualnych trendów rozwojowych polskiej elektroenergetyki ze szczególnym uwzględnieniem produkcji energii z OZE, poparte analizą SWOT i przekonującym przeglądem literatury,
Jakubowi Ochmannowi za wieloaspektowe podejście eksperckie bez preferowania określonych technologii oraz podjęcie problematyki ogrzewnictwa, gazu, energetyki jądrowej i świadomego użytkowania energii.

Zobacz też:

https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-energetyczny/149262815212235?fref=ts