Komunikat o możliwościach pogorszenia jakości wody w dzielnicach Dąbrowy Górniczej