Wspólne ćwiczenia służb na wypadek skażenia wodociągów

Z inicjatywy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w „Dolinie 3 Stawów” w Katowicach i wspólnie z Katowickimi Wodociągami w dniu 25-10-2018r zorganizowano ćwiczenia związane z symulacją ataku terrorystycznego grożącego skażeniem magistrali wodociągowej dostarczającej wodę do picia mieszkańcom Katowic.

W ćwiczeniu, oprócz GPW S.A. i przedstawicieli Wojewody Śląskiego wzięły również udział instytucje odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców takie jak Straż Pożarna, Policja czy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna oraz katowicki Urząd Miejski. Sztab akcji zlokalizowano w siedzibie głównej GPW, a jej przebieg, dzięki specjalnie zamontowanemu systemowi monitoringu, obserwowano on-line. Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania jednostek organizacyjnych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz służb, inspekcji i straży właściwych do reagowania kryzysowego.

Wszyscy biorący udział w ćwiczeniach musieli wykazać się takim samym zaangażowaniem, jak podczas realnego wystąpienia takiego zagrożenia. Liczyło się przede wszystkim jak najszybsze zlokalizowanie i zneutralizowanie niebezpieczeństwa, szybkość wymiany informacji, sposób zabezpieczenia terenu, zapewnienia drożności dróg dojazdowych dla podmiotów biorących udział w akcji, czy pilotaż kolumn służb ratowniczych.

To kolejne działania dowódczo-sztabowe, będące elementem przygotowań do szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. W tym celu już od kilku miesięcy przedstawiciele wszystkich formacji antyterrorystycznych, doskonalą się i sprawdzają procedury, aby w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, współpraca pomiędzy nimi przebiegała bez jakichkolwiek zakłóceń. Nowatorskim pomysłem organizatorów ćwiczenia było sprawdzenie współdziałania służb odpowiedzialnych ze bezpieczeństwo w naszym regionie z przedsiębiorcami, zawiadującymi obiektami infrastruktury krytycznej służącymi, jak w tym konkretnym przypadku, dostarczaniu wody pitnej dla mieszkańców naszej aglomeracji.