Powstają ponadnarodowe standardy zachowań wokół zbiorników wodnych

Kilkadziesiąt osób reprezentujących interesariuszy projektu PROLINE –CE uczestniczyło w II krajowych warsztatach zorganizowanych 10 grudnia przez GPW w katowickim Parku Technologicznym EkoEnergia - Woda – Bezpieczeństwo.

W realizowanym od dwóch lat unijnym projekcie o nazwie PROLINE-CE uczestniczy 13 partnerów z siedmiu państw. Realizacja projektu opiera się na współpracy partnerów projektu z interesariuszami pozwalającej wypracować zbiór skutecznych praktyk wzmacniających ochronę zasobów wód pitnych w różnych krajach.

Wymiana dobrych praktyk oraz opracowanie propozycji wspólnych działań i obowiązujących standardów na terenach sąsiadujących z wodami pitnymi to główny cel konferencji, warsztatów i narad ludzi reprezentujących instytucje wodociągowe oraz organizacje zajmujące się gospodarką wodną w Austrii, Chorwacji, Niemczech, Polsce, Słowenii, Węgrzech i na terenie Włoch.

Współpracujący z GPW eksperci od kilkunastu miesięcy prowadzą swe prace badawcze wokół zbiornika w Kozłowej Górze. Podczas warsztatów w Katowicach mogli zaprezentować pierwsze wyniki ekspertyz. Choć jednak do zakończenia projektu jeszcze kilka miesięcy, już teraz wiadomo, że opracowanie i wdrożenie ponadnarodowego planu działania na rzecz zintegrowanej i zrównoważonej ochrony zasobów wodnych wymagać będzie nie tylko dostosowania przepisów prawnych i nie tylko przeznaczenia na ten cel środków finansowych, ale przede wszystkim zmian w świadomości ludzi żyjących w pobliżu ujęć wody do picia.