Betlejemskie Światło Pokoju świeci już w GPW

18 grudnia 2018 r. Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów otrzymał od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Wręczyli je komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anna Peterko i hm. Andrzej Lichota- zastępca komendantki.

Ten bożonarodzeniowy zwyczaj zapoczątkowany został przed laty w Austrii i początkowo był częścią działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Tegoroczne Światło wędruje po Polsce pod hasłem „światło które łączy”. Wręczając je prezesowi GPW komendantka Chorągwi Anna Peterko mówiła że tegoroczne przesłanie stało się wyjątkowo aktualne, bo łącząc ludzi przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wobec samych siebie, a tym samym także wobec innych.