Jesteście naszym największym zasobem. Coroczna integracja pracowników GPW SA

Jak co roku w czerwcu, wszyscy pracownicy naszej Spółki spotkali się podczas imprezy integracyjno-rekreacyjnej. Spotkanie jest niezwykle ważne zarówno dla Zarządu Spółki, jak i dla całej kadry. Jego głównym punktem jest uhonorowanie personelu medalami „Za Zasługi dla Wodociągów Śląskich”.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA to 130 lat zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę dla ludności i przemysłu regionu. Przedsiębiorstwo jest producentem i hurtowym dostawcą wody przeznaczonej do spożycia, która produkowana jest w dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody. Łącznie z wody produkowanej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów korzysta ponad 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej. GPW SA w sposób systemowy zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę regionu. Żadne bowiem rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe nie jest w stanie podać w razie awarii lub klęski żywiołowej wody pitnej na przeciwległy kraniec Górnego Śląska. Taką możliwość elastycznego i szybkiego reagowania stwarza pierścieniowy system ponad 900 km sieci magistralnej o średnicach nawet do 1800 mm w powiązaniu z 9 kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 374 tys. m3. Zaopatrujemy w wodę obszar o powierzchni około 4300 km2 na terenie 66 gmin województwa śląskiego i 3 gmin województwa małopolskiego.

Osiągnięcie tak imponującego rozwoju nie byłoby możliwe bez wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, która każdego dnia dąży do tego, by miejsce ich pracy i oferowane usługi stawały się lepsze. Spotkanie integracyjne załogi jest zatem dla Zarządu Spółki doskonałą okazją, aby wyróżnić i uhonorować najlepszych pracowników. Jak co roku w ich ręce trafiły nagrody i brązowe, srebrne oraz złote Medale Honorowe „Za Zasługi dla Wodociągów Śląskich”.

- Miarą rozwoju firmy zawsze jest kompetentna załoga. To oni są tak naprawdę największym zasobem GPW. Bardzo cieszymy się, że każdego dnia możemy korzystać z ich niezwykle bogatego know-how. Ogromnie dziękuję wszystkim pracownikom za wytężoną pracę. – podkreślał Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Henryk Drob, wręczając medale pracownikom.

Po uroczystym uhonorowaniu załogi, wszyscy oddali się zabawie. Na scenie wystąpili Mirosław Szołtysek oraz zespół Long & Junior, a najmłodsi mogli „wyszaleć” się na dmuchańcach, spróbować swoich sił w grze w cymbergaja, a nawet dosiąść byka rodeo.

Dziękujemy, że jesteście z nami!