O bezpieczeństwie wody z Ministrem Grzegorzem Witkowskim

Bezpieczeństwo dostaw wody i zabezpieczenie przeciwpowodziowe – to główne zagadnienia, o których rozmawiali przedstawiciele Zarządu GPW i Minister Grzegorz Witkowski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwiedził siedzibę Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA oraz Zbiornik Goczałkowicki.

Wizyta Ministra odbyła się przy okazji konsultacji nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, ale miała ścisły związek z Programem Rozwoju Retencji, który ma być wdrażany w latach 2021-2027. Dla Ministra bardzo ważne było przyjrzenie się pracy Zbiornika Goczałkowickiego z bliska, tym bardziej, że swoje zadania przeciwpowodziowe zbiornik spełnia doskonale. Obiekt redukuje do 75 proc. wielkość kulminacji fali powodziowej. Doskonała „praca” zbiornika to wypadkowa pomiarów i symulacji hydrologicznych prowadzonych od 1834 roku. Specjaliści Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów posiadają setki obliczeń i wykresów, łącznie z symbolicznym biblijnym potopem, który może zdarzyć się raz na tysiąc lat. – Jesteśmy przygotowani na dużą powódź każdego dnia – zapewnił ministra, Andrzej Siudy – kierownik Zbiornika Goczałkowickiego.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spotkałem tu ludzi kompetentnych, oddanych sprawom retencji, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa dostaw wody. Działalność GPW to kierunek, który musi być wyznaczony dla tego typu przedsiębiorstw i zbiorników retencyjnych w całym kraju. Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć również tutejsze gospodarstwo rybackie, które przyczynia się do odbudowy ekosystemu – podkreślił Minister Grzegorz Witkowski.

Czerpanie z know-how GPW, zwłaszcza w przededniu realizacji Programu Rozwoju Retencji jest dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej niezwykle ważne. – Potrzebujemy ludzi, którzy wykorzystają swoją ogromną wiedzę i podzielą się nią z innymi samorządami w kraju, tak byśmy przez najbliższą dekadę mogli wybudować kilka dużych zbiorników i kilkanaście mniejszych, a także myśleć poważnie o retencji – dodał minister.

Przedstawiciel resortu z dużym zainteresowaniem wysłuchał także informacji o tym, jak kompleksowym przedsiębiorstwem jest GPW. – Nasze przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę obszar o powierzchni około 4300 km2 na terenie 66 gmin województwa śląskiego i części małopolskiego. W przypadku awarii lub klęski żywiołowej tylko system 900 km naszej sieci magistralnej jest w stanie podać wodę na przeciwległy kraniec Górnego Śląska. Te dane robią duże wrażenie – podkreślił w rozmowie z Ministrem Witkowskim, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Henryk Drob.