Monter konserwator automatyki i pomiarów - elektromonter w SUW Maczki nr ogłoszenia 9/ZK/2019.