Odpowiedź na pytania przesłane przez prasę

Poniżej publikujemy oficjalną odpowiedź Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna na pytania dotyczące aktualnej sytuacji w spółce.

Podstawową działalnością GPW S.A. jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obszarze województwa śląskiego i okolic. Sprzedaż GPW S.A. uzależniona jest od zapotrzebowania na wodę, zgłaszanego przez odbiorców hurtowych (MPWIK/RPWIK).

Zapotrzebowanie to determinuje z kolei popyt konsumpcyjny mieszkańców oraz przedsiębiorców w sektorze usługowo-przemysłowym.

Obecnie z niepokojem obserwujemy napływ do spółki pism kluczowych klientów z informacją o planowanym mniejszym zakupie wody na rok 2021. GPW S.A. za 8 miesięcy roku 2020 zanotowała drastyczny spadek zakupu wody przez odbiorców hurtowych, spowodowany sytuacją gospodarczą, na którą bez wątpienia miała i ma wpływ pandemia COVID-19. Takiego spadku popytu spółka nie zanotowała na przestrzeni ostatnich 5 lat. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o kompleksowym planie ograniczenia kosztów oraz wstrzymaniu (bądź przesunięciu) wielu planowanych przedsięwzięć w ramach działalności spółki. Analizie została poddana także znaczna część kosztów stałych, zarówno w bieżącym roku, jak również w części wydatków w planie budżetu na rok 2021.

Uzupełnijmy, iż jedna z kwestii planu oszczędnościowego dotyczyła również optymalizacji struktury zatrudnienia w spółce. Zarząd podjął decyzję o przeanalizowaniu w pierwszej kolejności umów terminowych o pracę (tj. na czas określony, na zastępstwo). Wolą Zarządu jest, aby proces optymalizacji struktury zatrudnienia odbył się jak najmniejszym kosztem społecznym. Zatrudnienie w spółce wynosi 1049 osób (jest to łączna liczba pracowników, z uwzględnieniem 22 oddziałów).

Obecnie spółka prowadzi dialog ze stroną społeczną, który ma na celu wypracowanie rozwiązań dostosowanych do panującej sytuacji w firmie, zarówno w bieżącym roku, jak również w założeniach do budżetu na rok 2021.