Pierwsze krajowe warsztaty dla interesariuszy projektu boDEREC-CE

Kwestie zrównoważonego zarządzania tak strategicznym zasobem jak woda oraz opracowanie i wdrożenie w przyszłości innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemu zanieczyszczenia tego zasobu to wyzwania, które wymagają współpracy wielu środowisk i prawdziwie interdyscyplinarnego podejścia. Należy przy tym uwzględniać wieloaspektową specyfikę globalnych potrzeb i działać z myślą o przyszłych pokoleniach.

GPW S.A., jako jeden z europejskich liderów w efektywnym prowadzeniu gospodarki wodnej, świadomy złożoności tematyki, podejmuje się nowych wyzwań, aktywnie uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych. Tym samym zapraszamy na pierwsze krajowe warsztaty dla interesariuszy Projektu boDEREC-CE, których celem jest wymiana doświadczeń, pogłębienie współpracy oraz – co najważniejsze – kontynuowanie pracy nad unikatowym narzędziem, znacząco ułatwiającym podejmowanie decyzji w ocenie zagrożenia zanieczyszczeniami.

Nadrzędnym celem Projektu boDEREC-CE jest opracowanie innowacyjnego systemu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi modePROCON, który zagwarantowałby podniesienie jakości wód przeznaczonych do spożycia. System ten będzie pomocny w skutecznej identyfikacji oraz usuwaniu zanieczyszczeń, w szczególności coraz częściej pojawiających się w środowisku wodnym farmaceutyków i środków ochrony osobistej (PPCP).

Z racji obecnej sytuacji epidemiologicznej warsztaty zostaną zrealizowane w formie online, zatem uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do 19 listopada 2020 r. Internetowy formularz rejestracyjny oraz informacje dot. ochrony danych są dostępne pod adresem: https://tiny.pl/721p8 ew. prosimy wysłać zgłoszenie na adres: j.czekaj@gpw.katowice.pl.

(Przed zgłoszeniem prosimy, by zapoznać się z informacjami dot. ochrony danych osobowych z powyższego linku!)

Agenda spotkania, które odbędzie się 26 listopada 2020 r., o godz. 9:00, została dołączona jako grafika do postu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym kluczowym dla branży wydarzeniu!