Ogłoszenie o przetargu - Czeladź

Zapraszamy do składania pisemnych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Czeladzi przy ulicy Staszica 124 obejmującej prawo własności działki gruntu nr 38 oraz prawo własności zabudowanego na niej budynku hali maszyn i mieszkalnego.

Czytaj dalej