Światowy Dzień Wody

Woda alias monotlenek diwodoru vel oksydan, a także #H2O lub DHMO.
Nasz wspaniały, wszechobecny i życiodajny żywioł. Ale też substancja zmienna, kapryśna, ucząca ludzkość pokory. Uniwersalny symbol m.in. potęgi, oczyszczenia, przemian i… kobiecości.

Dziś jej święto – Światowy Dzień Wody. Wznieśmy nią toast za nasze zdrowie i - prosimy - szanujmy ją. Wszak nie każdy ma ją w takiej ilości i o tak świetnej jakości, jak ta dostępna w naszym regionie.

Zdrowia i właściwego nawodnienia
życzy
Grupa GPW S.A.