ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

Dostawa fabrycznie nowych zaworów regulacyjnych ciśnienia wody DN 80mm oraz DN 100mm (reduktorów ciśnienia wody) wraz z kompletem manometrów oraz filtrami siatkowymi” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 20.10.2021
CPV: 42131141-6

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-10-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-11-09 zawiadomienie-informacja-na-strone-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

"Zakup systemu żurawika 3M™ DBI - SALA™"

Data publikacji: 06.10.2021
CPV: 42412000-7 Wyciągarki odwiertowe, windy kopalniane, przeciągarki; 42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe; 42412110-1 Wyciągarki odwiertowe; 42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części;

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-10-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-10-18 zawiadomienie.pdf

Sprzedaż złomu z SUW Maczki FG/22/2021

Data publikacji: 04.10.2021
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-10-04 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.22.2021.pdf
2021-10-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-fg.22.2021.pdf

Dostawa tonerów i tuszy w 2021 roku z podziałem na 2 części

Data publikacji: 01.10.2021
CPV: 30125110-5 tonery do drukarek laserowych, 30192113-6 wkłady drukujące

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-10-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-10-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części

Data publikacji: 27.09.2021
CPV: Dla Części 1: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 18443500-1 Osłony oczu, 18424300-0 Rękawice jednorazowe, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria, 38412000-6 Termometry, 24327400-6 Produkty żywiczne 19520000-7, Produkty z tworzyw sztucznych 44618310-1 Korki, Dla Części 2: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38437100-8 Pipety, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33696300-8 Odczynniki chemiczne, Dla Części 3: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 4: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 5: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 6: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 7: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, Dla Części 8: 38931000-0 Testery temperatury i wilgotności, 38412000-6 Termometry, 38414000-0 Higrometry

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części:

Część 1 Materiały eksploatacyjne ogólnego użytku

Część 2 Mikropipety, dozowniki i osprzęt

Część 3 Materiały z tworzyw sztucznych ogólnego użytku

Część 4 Materiały eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych

Część 5 Materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej

Część 6 Szkło laboratoryjne

Część 7 Filtry membranowe do badań mikrobiologicznych

Część 8 Termomentry i termohigrometry

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

 

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ. TERMIN SKŁADANIA OFERTOfertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/40239/details  

Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym z podziałem na części: Część 1: Dostawa samochodów TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Dynamic Force 116KM e-CVT, wersja Comfort – 2 sztuki, Część 2: Dostawa samochodu KIA NIRO Hybryda 1.6 GDI 141KM 6DCT, wersja L – 1 sztuka

Data publikacji: 24.09.2021
CPV: 34110000-1 Samochody osobowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-10-04 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2021-10-08 informacja-o-uniewaznieniu-cz.2-postepowania.pdf
2021-10-12 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa artykułów elektrycznych różnych” dla jednostek organizacyjnych Spółki.

Data publikacji: 24.09.2021
CPV: 31211300-1 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 31153000-3 Prostowniki, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne.

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-09-30 zawiadomienie-o-zmianie-termin-w.pdf
2021-11-04 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń AGD dla Oddziałów i Wydziałów Spółki

Data publikacji: 20.09.2021
CPV: 39710000-2 - elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 39711310-5 - elektryczne zaparzacze do kawy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-zamowieniu_.pdf
2021-10-04 zawiadomienie-informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-brak-ofert.pdf

Dostawa materiałów budowlanych dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2021 roku. (Narzędzia budowlane).

Data publikacji: 20.09.2021
CPV: - 14811300-2 ściernice - 44500000-5 narzędzia, zamki, klucze

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-09-28 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2021-10-20 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok

Data publikacji: 20.09.2021
CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych, 30196100-0 kalendarze do planowania spotkań, 30199792-8 kalendarze, 79823000-9 usługi drukowania i dostawy

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-10-05 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf