Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na program artystyczny wraz z pełną obsługą techniczną podczas plenerowej imprezy sportowo-rekreacyjnej w parku świerklanieckim

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_program_artystyczny.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa elektronarzędzi" Nr postępowania: ZAPO/AZ/15/04/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania__elektonarzedzia.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa w 2011 roku fabrycznie nowych opon i dętek wraz z usługą serwisową polegającą na demontażu zużytych opon i dętek, montażu nowych wraz z wyważaniem kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek" , Nr postępowania: ZAPO/AZ/13/04/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę kondensatora SN jednofazowego z dwoma izolatorami o mocy 167kVar i napięciu 3,64 kV produkcji Ducati - 3 sztuki.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_kondensator.pdf
2011-11-02 schemat_kondensatora.tif

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na "Dostawę urządzeń i materiałów do montażu monitoringu wizyjnego na stacjach: ZUW Dziećkowice, ZUW Goczałkowice, SUW Kozłowa Góra i SUW Będzin" nr postępowania ZAPO/AZ/21/04/2011 z 21.04.2011r

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku__monitoring.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę baterii akumulatorów składającej się 9 ogniw typu OPzS

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_bateria_akumulatorow.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.05.2011
CPV: CPV 44212500-4 Kątowniki i profile, 44332000-6 Pręty (budowlane),44172000-6 Arkusze (budowlane),44163100-1 Rury

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę wyrobów hutniczych w 2011 roku z podziałem na III części: Część I Dostawa kątowników, profili, prętów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Część II Dostawa blach stalowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Część III Dostawa rur stalowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Nr postępowania: OG/322/26/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_wyroby_hutnicze.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 02.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wycinkę krzewów i drzew samosiejek oraz utylizację drewna na trasie pasa ochronnego wodociągu magistralnego Ø 1400 mm na odcinku od zbiorników w Katowicach Murckach do ul. Bielskiej w Katowicach - Murckach na długości 1900 mb.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe__wycinka_krzewow.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 29.04.2011
CPV: CPV 452440000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pn.: "Naprawa i umocnienie wału przeciwpowodziowego rzeki Czarna Przemsza oraz kinety wypływu rzeki Pogoria na terenie Stacji Uzdatniania Wody Będzin"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_wal_przeciwpowodziowy.pdf
2011-11-02 instrukcja_dla_wykonawcow.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 29.04.2011
CPV: CPV 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 39500000-7 Wyroby włókiennicze, 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawy w 2011 roku dla wszystkich jednostek Spółki środków utrzymania czystości. Nr postępowania : OG/322/24/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz__srodki_czystosci.pdf