ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 04.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę baterii akumulatorów składającej się 9 ogniw typu OPzS

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_bateria_akumulatorow.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.05.2011
CPV: CPV 44212500-4 Kątowniki i profile, 44332000-6 Pręty (budowlane),44172000-6 Arkusze (budowlane),44163100-1 Rury

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę wyrobów hutniczych w 2011 roku z podziałem na III części: Część I Dostawa kątowników, profili, prętów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Część II Dostawa blach stalowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Część III Dostawa rur stalowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Nr postępowania: OG/322/26/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_wyroby_hutnicze.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 02.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wycinkę krzewów i drzew samosiejek oraz utylizację drewna na trasie pasa ochronnego wodociągu magistralnego Ø 1400 mm na odcinku od zbiorników w Katowicach Murckach do ul. Bielskiej w Katowicach - Murckach na długości 1900 mb.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe__wycinka_krzewow.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 29.04.2011
CPV: CPV 452440000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pn.: "Naprawa i umocnienie wału przeciwpowodziowego rzeki Czarna Przemsza oraz kinety wypływu rzeki Pogoria na terenie Stacji Uzdatniania Wody Będzin"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_wal_przeciwpowodziowy.pdf
2011-11-02 instrukcja_dla_wykonawcow.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 29.04.2011
CPV: CPV 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 39500000-7 Wyroby włókiennicze, 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawy w 2011 roku dla wszystkich jednostek Spółki środków utrzymania czystości. Nr postępowania : OG/322/24/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz__srodki_czystosci.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 29.04.2011
CPV: CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ PRAWNĄ MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA JAZIE NA RZECE BIAŁEJ PRZEMSZY (SUW MACZKI)

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2011-11-02 siwz_dokumentacja_projektowa_biala_przemsza.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 29.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę farb, lakierów i rozpuszczalników wg zestawienia.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_farbylakiery.pdf
2011-11-02 zalacznik_nr_1.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 28.04.2011
CPV: CPV Kod CPV: 77211600-8 sadzenie drzew, 77211500-7 usługi pielęgnacji drzew

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr TR/288/494/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na: "Nasadzenie i pielęgnację drzew w Mysłowicach"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 28.04.2011
CPV: CPV 42981000-6 Generatory ozonu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl, e mail: gpw@gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/14/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę części zamiennych do ozonatorów typu MZI 176S.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_czesci_do_ozonatorow.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 27.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę przyczepy ciężarowo-rolniczej PRONAR T 671

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_przyczepy.pdf