ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 17.06.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę armatury instalacyjnej drobnej i wyrobów sanitarnych wg. wykazu.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_armatura.pdf
2011-11-02 zalacznik_1.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 17.06.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę narzędzi ręcznych czarnych wg wykazu.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_narzedzia.pdf
2011-11-02 zalacznik_nr_1.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 14.06.2011
CPV: CPV

Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach GPW S.A. na terenie Województwa Śląskiego systemem projektuj i buduj Nr postępowania : OG/322 /42 /2011 09 331 100-9 Kolektrory słoneczne do produkcji ciepła 09 332 000-5 Instalacje słoneczne 44 000 000-0 Konstrukcje i materiały budowlane 45 000 000-7 Roboty budowlane 48 000 000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 51 500 000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 51 900 000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_zamowieniu_a.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
2011-11-02 siwz_montaz_instalacji_solarnej_w_27_obiektach.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf
2011-11-02 zalacznik_do_tresci_zapytan.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_2.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_3.pdf
2011-11-02 zalacznik_do_tresci_zapytan_3.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_3.pdf
2011-11-02 wojewodzka_cz_rys.zip
2011-11-02 doc_1.zip
2011-11-02 tresc_zapytan__z_wyjasnieniami_4.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Data publikacji: 13.06.2011
CPV: CPV 452440000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: http://www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr TR/288/699/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego pn: Naprawa i umocnienie wału przeciwpowodziowego rzeki Czarna Przemsza oraz kinety wypływu rzeki Pogoria na terenie Stacji Uzdatniania Wody Będzin

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 13.06.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na: przeprowadzenie w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach zewnętrznego audytu informatycznego

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_audyt_informatyczny.pdf
2011-11-02 zalacznik_nr_1.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan__z_wyjasnieniami__i_modyfikacja.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 10.06.2011
CPV: CPV 77000000-3 usługi ogrodnicze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl, www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie pn: Koszenie i konserwacja terenów depresyjnych z podziałem na 2 części: Część I Koszenie i konserwacja rowów i skarp na południowym obwałowaniu zbiornika Goczałkowice wraz z utrzymaniem i konserwacją rowów na kanale "A" Kod CPV: 77000000-3 usługi ogrodnicze Część II Koszenie skarpy odpowietrznej na zaporze bocznej zbiornika Kozłowa Góra Kod CPV: 77000000-3 usługi ogrodnicze

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania-.pdf
2011-11-02 siwz_-_koszenie2011.pdf
2011-11-02 modyfikacja_tresci_siwz.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 09.06.2011
CPV: CPV 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 - 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: 32 6038 861, faks 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl, e mail: gpw@gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/27/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dokumentacja projektowa wraz z niezbędną dokumentacją prawną małej elektrowni wodnej na jazie na rzece Białej Przemszy (SUW Maczki).

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 09.06.2011
CPV: CPV 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Zakup w 2011 roku piasków i żwirków filtracyjnych. Nr postępowania : OG/322/41/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_piaski_i_zwirki_filtracyjne.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.06.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: http://www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "dostawa 4 sztuk netebooków DELL SILVER 15,6" WLED_HD a-glare i3-2310M 4GB 500GB HD6330_1GB B-lit_KB W7P64 3YNBD oraz 4 sztuk toreb do w/w" Nr postępowania: ZAPO/AZ/30/05/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.06.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: http://www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf